Hoppa till innehåll

Newsmill: bin Ladins död kan ge nytt liv åt den arabiska våren

  • av

Arabvärlden är tydligt splittrad när det gäller synen på bin Ladins död. Terrororganisationen Hamas fördömer inte oväntat aktionen, medan den palestinska administrationen under Abbas välkomnar hans död. Hela regionen står och väger. Det understryker behovet av att omvärlden för en politik som stärker demokratins krafter. Det skriver Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker (M).

När den ställde sig upp mot förtrycket visade den arabiska våren sin kraft. Den stod kvar när diktaturen hotade med repressalier. Och vann. Den euforiska framgången för friheten blev till sin egen kraft när den spreds från land till land.

Nu har vi sett hur våren har konfronterats av det brutalaste förtryck och skoningslöst våld. Kraften räckte inte mot diktatorer som hellre väljer internationell isolering och förakt och som, i fallen Libyens Ghadaffi och Syriens Assad, mobiliserar det grövsta tänkbara våldet mot sina egna medborgare.

Möjligen kommer FN-insatsen i Libyen inte att räcka för att den gamla regimens brutalitet ska straffa sig. Kanske kan den syriska traditionen av urskillningslöst dödande av motståndare leda till att spridningseffekten ebbar ut även i andra delar av regionen.

Men å andra sidan kommer utvecklingen i länder som Egypten och Tunisien kunna sätta exempel för fortsatt förändring. Det brutala våldet har minskat de gamla regimernas maktbas och stabilitet samtidigt som förtrycket både har polariserat samhällena och upplyst befolkningarna om regimernas bristande legitimitet.

Samtidigt blir regimernas ovilja att göra något åt den ekonomiska slutenhetens brist på möjligheter och framtidstro ännu mer uppenbar. Minns att Mohamed Bouazizi, grönsakshandlaren som bokstavligen tände den arabiska elden, brände sig själv till döds efter det att myndigheterna konfiskerat hans stånd. En godtycklig maktutövning som drog undan fötterna på en människas rätt och möjlighet att försörja sig själv.

Läget är nu osäkert. Det faktum att ingen, vare sig regimernas företrädare eller någon annan, vet hur det kommer sluta är ett uttryck för en öppen situation som talar till diktaturernas nackdel och understryker behovet av att omvärlden för en politik som stärker demokratins krafter.

I det perspektivet kan Usama Bin Ladens död ge ny energi åt de krafter som vill ha demokrati i arabvärlden. Åt dem som tror på det öppna samhället, som sätter rättsstat före religiöst godtycke. Åt dem som vill ha ansvarsutkrävande i stället för absolut makt. Åt dem som ser framsteg och utveckling som något positivt i stället för något hotfullt. Åt dem som tar avstånd från terror som politiskt verktyg. Åt dem som i den globala utvecklingen ser möjligheter till delaktighet snarare än utanförskap.

Arabvärlden är tydligt splittrad när det gäller synen på Bin Ladens död. Terrororganisationen Hamas fördömer inte oväntat aktionen och kallar det för ett ”mord” på ”en helig arabisk krigare”. Detta samtidigt som den palestinska administrationen under Abbas välkomnar hans död. Hela regionen står och väger.

Europa har här en viktig roll att spela. Vi delar inte bara Medelhavet med arabvärlden, vi har en mångtusenårig gemensam historia och våra länder har miljontals medborgare med rötterna i regionen.

Precis som EU utgjorde en fundamental dragningskraft på den halva av Europa som bara för två decennier sedan frigjorde sig från kommunismens förtryckande fattigdomsok kan vi utgöra en positiv förebild för de araber som nu också vill ansluta till det moderna samhället. EU kan och bör vara den stödjande kraft som får de goda krafternas vågskål att väga tyngst. Vår grannskapspolitik kan göra skillnad.

Det kräver att vi ställer upp för dem som står upp mot förtrycket, för dem som med risk för liv och lem kämpar och ibland även offrar sig för friheten. Framväxten av öppna och demokratiska samhällen minskar utrymmet för den frustration som har kunnat växa i förtryck och fattigdom och som har gett extremismen näring.

När förhoppningarna om ett öppnare samhälle växer minskar stödet för den som vill ersätta ett förtryck med ett annat. Ett stöd för demokratins utveckling i Mellersta östern stöder inte bara den frihetslängtan som finns även där utan blir också till ett överordnat vapen i kampen mot terrorism. Den möjligheten måste Europa och den demokratiska världen utnyttja.

Läs även artikeln i sin helhet på Newsmill.