Hoppa till innehåll

”Nej till uppluckring av stödregler” – artikel i Dagens Industri

13-01-09-hokmark-7

Sverige kan göra mycket för att mildra krisens konsekvenser och se till att banksystemet fungerar. Det är också bara i Sverige vi kan hantera vårt nej till euron.

Men vi klarar oss inte själva. Vi är beroende av samarbetet i EU. Som talesman för den största partigruppen i parlamentet, EPP-ED, har jag tagit strid mot dem som nu vill tänja reglerna och göra undantag från de grundläggande reglerna om budgetbalans och konkurrens.

Parlamentets borgerliga majoritet har avvisat en rad socialistiska förslag om att göra avkall från reglerna, ta bort begränsningar för statsstöd och acceptera större budgetunderskott.

De vill luckra upp reglerna för statsstöd för att bevara gamla jobb i branscher med stora problem. De vill att EU tar över ansvaret för de allra största budgetunderskotten genom att ge ut euroobligationer.

Det är i stället avgörande att få i gång det europeiska banksystemet. EU bör låta medlemsstaterna utfärda sådana bankgarantier som användes i Sverige i början av 1990-talet. Då säkrar vi transaktioner mellan banker utan att subventionera vare sig ägarna eller affärsverksamheten.

De krav på statsstöd som nu ställs måste dels hålla sig inom ramen för regelverket och inte snedvrida konkurrensen, dels vara tillfälliga. Stimulanserna måste hålla sig inom ramen för stabilitetspakten och leda till ökad europeisk konkurrenskraft.

Investeringar i modern infrastruktur, som ändå behöver genomföras, bör prioriteras. Vi vill också se investeringar i forskning. Risken är annars stor att det dras i gång en bidragskarusell med ökade budgetunderskott och nya konkurrenshinder.

Frankrikes president lägger protektionistiska förslag som leder till minskad handeln över gränserna. Han är inte ensam.

Precis som Storbritanniens Gordon Brown med ”British jobs for British workers” har de svenska socialdemokraterna försökt hindra rörligheten på arbetsmarknaden. Mona Sahlin har krävt att gränserna stängs för svensk elexport.

Inget hot mot en europeisk ekonomisk återhämtning är större än protektionismen. Den hotar allt vi har uppnått och riktar sig mot fundamentet för det europeiska samarbetet – insikten att det är helheten som gynnar oss alla.

Den borgerliga majoriteten lägger nu fast en gemensam europeisk strategi för vägen ut ur krisen.

Gunnar Hökmark
Europaparlamentariker (M),
vice ordförande EPP-ED