Hoppa till innehåll

Nationaldag i Strasbourg

För min del nationaldagsfirande utomlands, närmare bestämt i Strasbourg. Några tappra svenskar kommer vid sjutiden fira denna dag som ytterst handlar om det moderna Sveriges födelse och Gustav Vasas val till kung. Det kan synas vara ett långt steg från det till dagens Sverige i Europa. Men så långt är det inte. Stockholm är genom sin placering ett uttryck för att den tidens Sverige var centrerat kring sina relationer över Östersjön och handeln. Det var i Stockholm som malm, päls och andra varor skeppades ut och det var här de importerades. Handelshusen längs skeppsbron påminner om detta.

Men kanske viktigare än är att det moderna Sverige formades genom sin internationella tillhörighet. Inte bara landets medborgare från den östra delen av riket Finland utan också balter, tyskar, holländare och även danskar och norrmän. Och den vägen kom kunskaper, välstånd och handel samtidigt som Sverige formades genom sina krig och freder med sin omvärld. Med dansken, som det hette, eller med Ryssland. Vi formades som nation genom de erfarenheter som krig och fred gav, som utbyte med andra ledde till liksom den ensamhet som ändå präglade ett land långt bort i norr, med invånare långt ut bortom städernas murar.

Och längre tillbaks i tiden hade vikingars plundringståg gett en förståelse för en värld som var mycket större än vår egen del av den. Bysans, England, Normandie, Ryssland och Ukraina var bara några delar av världen som gav oss lite mer kultur tillbaka än vad vi kom med. Sverige formades aldrig i isoleringens ensamhet eller ens i föreställningen att den värld vi ville leva i slutade med våra gränser.

Och så har det varit allt därefter. Genom haven och en öppenhet för andra har vår ekonomi och vår livsstil formats till något typiskt svenskt som är en summa av så mycket annat och som inte hade varit så svenskt om det inte varit så öppet.

När Sverigedemokrater och andra försöker definiera det svenska som något exklusivt utformat som bara just svenskt bortser de från att det svenska samhällets styrka har varit öppenheten och förmågan att ta till sig, viljan att bry sig om andra men också förmågan att låta känslor och motsättningar underordnas ett samtal mellan människor där i grunden var och en har samma värde.

Så enkelt har det kanske aldrig varit men det är ändå detta som format vårt Sverige. Och det gäller också där Sverige har sin plats i samarbetet mellan Europas många nationer. Svenska flaggans dag kan med fördel firas här i Strasbourg. Genom samarbetet med andra manifesterar vi både frihet och självständighet liksom vår plats i Europa. Som det alltid varit för vårt land.

Bloggar: Moberg, Holmqvist, Pophöger, Konservativa tankar, Tokmoderaten, Nilsson, Granqvist, Ekonomisten, Kärlek & politik, Christian Holm, Björnsdotter Rahm, Carl Bildt.