Hoppa till innehåll

Nätets frihet hindras av politiska blockeringar

Nu på väg in i Göteborg där vi moderater håller Sverigemöte. En avstamp inför de valrörelser vi nu står inför. Tidigare i dag röstades i Bryssel det nya telekompaketet igenom i parlamentet. Det innebär en lagstiftning som öppnar upp för fler operatörer att samverka över gränserna och den vägen skapa gemensamma nät och avtal som gör det möjligt att avskaffa roamingavgifterna. Roamingavgifterna försvinner från 2015 om det vill sig väl i förhandlingarna med rådet. Sedan tidigare gäller ”local break out” vilket innebär att från 1 juli i år kan man surfa på de lokala näten i utlandet inom EU, utan att roama och till de priser de då erbjuder, vilket blir mer av dagens wifi-avgifter.

 

En lite mer besynnerlig sak i processen har varit att socialisterna och de gröna har velat blockera möjligheten till ”special services” typ Netfix. Var och en som vill blockera för användning eller tjänster på internet hindrar nätets utveckling. Det är idag tjänster typ Netflix och Viaplay som driver en viktig del av utvecklingen. I den text vi röstade om stod det klart att operatörer inte får diskriminera eller blockera tjänster samtidigt som de gröna och socialisterna tidigare röstade för ett förslag som hade inneburit att de istället hade blockerat för ”special services”.

 

Nu hade de lagt ett förslag om låg nära det ursprungliga och som fick majoritet. Det skapar en oklarhet om ”special services” men är inte så långtgående som tidigare. Det kommer förmodligen skapas klarhet i förhandlingarna med rådet och det tänker jag bidra till på olika sätt. Ett fritt internet förutsätter att allt inte är fritt på internet utan att nätet också kan vara en plats för handel och köp av tjänster, information och underhållning. Annars utvecklas inte nätet fritt.