Hoppa till innehåll

När USA abdikerar behövs verkligen EU – artikel i Norrköpings Tidningar

  • av

Vi är lika mycket måltavla som alla andra för dem som ser demokrati och rättsstat som hot och öppna samhällen som provokation

.Det ökade våld och lidande som vi nu ser när Turkiet, i strid med internationell rätt men i samförstånd med Trump, invaderar norra Syrien innebär inte bara att USA offrar allierade i en presidents eget personliga maktspel. Det är respekten för den internationella rättsordningen och demokratiska länders gemenskap som undermineras.

Det sker när USA säger upp handelsavtal, lämnar internationella organisationer och när en amerikansk president gör utrikespolitik till en personlig maktutövning med andra makthavare, oavsett om de är demokratiskt valda eller auktoritära despoter. Istället för att rätten är överordnad makten blir makten överordnad rätten. När Turkiet nu på nytt öppnar för en våg av våld och krig i Mellanöstern är det den yttersta förlängningen av vad som sker när den internationella rättsordningen undergrävs, eller till och med förkastas.

Det är en värld som är mindre förutsebar och mer osäker eftersom lag och rätt betyder allt mindre, styrka och kortsiktiga nationella intressen alltmer. Ett litet och allianslöst land som Sverige är mer utsatt än andra när internationell rätt betyder mindre och nationell makt mer. Vi är lika mycket måltavla som alla andra för dem som ser demokrati och rättsstat som hot och öppna samhällen som provokation, men mer ensamma gentemot dem som inte låter internationell rätt stå i vägen när de vill attackera andra.

Det allvarliga och hotfulla händer nära oss. Ryssland bedriver krig i Ukraina, demonstrerar militär dominans, har attackerat den fria sjöfarten, finansierar och stöder extremistiska krafter i Europa, bedriver cyberkrigföring och utnyttjar öppna energimarknader för maktpolitik mot Europa. Kinas växande makt präglar också hur den kinesiska diktaturen agerar i Europa och i Sverige. Den kinesiska regimens kontroll över stora investeringar liksom utvecklingen av strategisk infrastruktur, styrs av värderingar som står i konflikt med internationell rätt och syftar till att ge Kina ökad makt över andra.

Det finns ingen annan motkraft av global betydelse till denna utveckling än EU. Europeiska unionen är i dag den enda globala aktören för liberal demokrati, fri handel, multilateral handelsordning samt ansvarsfull klimatpolitik. Ytterst, beroende på vilka krafter som kommer att påverka USA de kommande åren, kan EU också bli ensam försörjare av gemensam europeisk säkerhet.


Vi måste göra EU starkt i arbetet att utveckla internationell handel, internationella avtal och värna mänskliga rättigheter mot varje regim som förbryter sig mot dem. Sverige måste vara pådrivande för att EU utvecklar en gemensam försvars- och säkerhetspolitik. Det är bara i försvarssamarbete med andra vi kan bidra till den regionala stabilitet som formar vår egen säkerhet. USA har blivit en svag ledare men Nato är en stark gemenskap för Europas demokratier. Det är genom medlemskap i Nato som vi frigör oss från förhoppningspolitik, till förmån för en säkerhet genom bindande och konkreta gemensamma åtaganden. När vi bidrar till andras säkerhet bygger vi vår egen.

Tillsammans med andra EU-länder kan vi stärka den internationella rättsordning som är främsta förutsättningen för säkerhet och stabilitet i vår tid, liksom för ekonomisk utveckling och vår förmåga att möta globala utmaningar.