Hoppa till innehåll

När Sverigedemokraterna sviker både Sverige och demokratin

Det komprometterande för Sd är inte att en hemlig agent kunnat arbeta på deras riksdagskansli med tillgång till riksdagens olika lokaler – vi vet nämligen inte vem och vad denne person är, och om han är en hemlig agent.

Det riktigt allvarliga, och som faller tillbaka på partiets politik och strategi liksom förmågan till att ta ansvar för Sverige, är att en person som öppet agerat som en inflytandeagent, som använt sig av ett otal olika falska identiteter, placerat falska artiklar och gått ryska ärenden har passat så bra in i det dagliga arbetet på riksdagskansliet att man inte noterat något ovanligt.

Dolt agerande som journalist, dolt agerande som anställd på riksdagen, dolt agerande under falska namn och med falska artiklar. Påståenden och desinformation som präglar den ryska desinformationsverksamheten. Försök att ge falska bilder av debatten om invandring, osanningar och påståenden för att gynna en nationalistisk agenda.

De europeiska extrempartierna har ett särskilt förhållande till Moskva. En del älskar den nationalistiska agendan och intoleransen, andra älskar ett aggressivt beteende från Moskva eftersom det påminner om gamla tider. Putinregimen har också öppet och säkerligen än mer dolt finansierat dem som går dess ärenden. Syftet är att underblåsa nationalism och missnöje, att skapa misstro mot demokratins institutioner och förakt mot demokratins företrädare.

Det sker samtidigt som Moskvas skuggor av inflytandepolitik och påtryckningar, rustningar och hot, krig och cyberattacker, liksom monopoliserad energipolitik syftar till att underminera och påverka Sverige och andra länder. Sverigedemokraterna reagerade inte emot någon som gick denna agendas ärenden. Det säger något om Sverigedemokraterna som handlar mindre om att stå upp för Sverige och mindre om att värna demokratin men mer om nationalism och ett stöd för en politik som nu hotar Europas demokratier.

En hemlig agent bör man kunna skydda sig mot men det finns ingen garanti för det.

Men en person som öppet uppträder som om han vore det bör var och en som tar ansvar för Sverige och svensk demokrati kunna avvisa. Där ligger Sverigedemokraternas stora skam. Inte i ansvarslösheten som gett en falsk identitet tillträde till riksdagens lokaler. Det är också allvarligt men partiets sympati, stöd och uppslutning för hans arbete är värre.