Hoppa till innehåll

När kampen mot demokratin blir viktigare än mot diktaturen

I dagarna seglar Ships to Gaza omkring i Medelhavet. Syftet sägs vara att föra in förnödenheter till Gaza, som om man bröt en blockad genom detta. I verkligheten förs varje dag mångdubbelt mer av förnödenheter in till Gaza genom de etablerade gränskontroller som FN och EU använder sig av, liksom Israel. Genom dessa gränskontroller får invånare i Gaza också en möjlighet att få israelisk sjukvård.

Så syftet med konvojen är inte att bryta en blockad eftersom det inte finns någon blockad i den mening som man utmålar. Förnödenheter förs in dagligen. Däremot syftar konvojen till att stödja Hamas. Det är det uttryckliga syftet med den turkiska organisation som leder verksamheten och det är om man tar del av de svenska deltagarnas retorik syftet även för deras del. Syftet med gränskontrollerna är att hindra att det förs in vapen och missiler istället för förnödenheter och sjukvårdsmateriell.

Om demonstranterna vill bidra till att föra in mer förnödenheter är det enkelt. Då använder man sig bara av de gränsövergångar som finns. Det är i princip så man gör när man för in varor till varje annat land men för ett land som är i krig blir det än mer viktigt att kontrollera att vapen inte förs in i skydd av livsmedelstransporter.

Så de svenska demonstranterna kan välja, om man vill göra detta för att bistå civilbefolkning eller stödja Hamas. Vill man det förra är det enkelt att föra in varorna. Vill man det senare kommer man hoppas på att bli bordade av israeliska marinen. Israel kommer nämligen inte släppa på kravet att kontrollera vad som förs in i Gazaremsan till Hamas. Om den israeliska regeringen agerar klokt tar man vara på de förnödenheter som finns ombord så de kommer palestinier till del utan att gå vägen via Hamas.

Förhoppningsvis gör man detta på fredligast och vänligast sätt. Det finns nämligen ingen anledning att hindra humanitära leveranser av något slag. Bara att hindra vapenleveranser till Hamas.

Mindre uppmärksammat än dramatiken med demonstranter som hoppas på att bli bemötta med våld är de texter som finns på Ships to Gazas hemsida. Där jämställs demokrati med diktatur. Det enda landet i denna del av världen anses ha upprättats med den fördel som förintelsen av judar gav judar. Hamas som upprättat en totalitär regim på Gaza med sharialagstiftning möter inte någon kritik. Arrangörerna tror att det är så att de som värnar Israel hatar araber. Så är det inte. Problemet är att de som säger sig vilja stödja palestinier är likgiltiga inför att de förtrycks av Hamas och används för att bedriva krig. Det är inte första gången i världshistorien som författare har fallit totalitära rörelser om halsen. Säkert inte sista.

Det går ett långt band mellan dem som föll i farstun för Stalinregimen och sedan inför de ”sociala undren ”i Östeuropa, de afrikanska enpartistaterna, Maos Kina, Kuba, Irak under Hussein och Kambodja. Och nu alla de som seglar för att bryta en blockad som inte finns för att stödja en demokrati som inte finns för att föra in varor som redan förs in. Det är att gå över ån efter vatten. Men det är också att förväxla demokrati med diktatur.

Och mycket riktigt går det inga konvojer för frihet vare sig till Iran, Saudiarabien, Jemen eller alla de andra brutala diktaturer som präglar Mellersta Östern. Det är demokratin som attackeras av dem som i diktatur ser demokrati och diktatur i demokrati.