Hoppa till innehåll

När det orangea byter färg

Ett misskött land och en misskött demokratisk revolution har lett till ett demokratiskt byte till den makthavare som för fyra år sedan genom organiserat valfusk stod i vägen för demokratins genombrott. Economist beskriver det som lett till dagens resultat.

Det är ett paradoxernas val i Ukraina. Men det är också enligt internationella bedömare ett val som genomförts i demokratisk ordning. I den delen har den orangea revolutionen lyckats medan den i övrigt har förtärt sig själv.

I ett europeiskt perspektiv är detta ett misslyckande. En stängd dörr till Europa har försvagat de krafter som vill att Ukraina ska orientera sig emot Europa samtidigt som det har stärkt de krafter som står Moskva nära. Konflikterna mellan den orangea revolutionens två ledare  Jukasjenko och Timosjenko har inte bara lett till en underminerad ekonomi utan också till ett urholkat väljarstöd, i båda delarna till mycket stor del på grund av Jukasjenkos besatthet gentemot sin tidigare kollega. Det har stärkt Moskvas intressen och försvagat demokratins. En större europeisk öppenhet hade kunnat förändra detta, liksom landets utveckling. Under de kommande dagarna kommer  jag inom EPP gruppen diskutera hur den grannskapspolitik och det östliga partnerskapet ska kunna bidra till att Ukraina kan fortsätta på en väg inom ramen för ett större och öppet Europa.