Hoppa till innehåll

När det finns för många skolor bör elever och föräldrar få välja bort de skolor som inte håller måttet

Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen anser att problemet med minskande elevkullar ska lösas genom att kommuner ska bestämma att de kommunala skolorna ska vara kvar på bekostnad av de skolor som elever och föräldrar själva vill välja. Det leder inte till bättre skolor. Det naturliga i en situation när antalet elever minskar och antalet platser är fler vore att de skolor som elever vill gå i får finnas kvar medan de skolor som inte håller måttet läggs ner eller får minska sin omfattning.

Det som kallas överetablering av skolor bygger på föreställningen att det är ett problem att elever kan välja. Så är det inte. Faktum är att det uppenbarligen fortfarande finns för få skolor som ger eleverna det de vill ha det som de behöver i form av kvalitet. Vi har för få bra skolor och för många som inte lever upp till kraven.

Det är en tillgång att det finns många skolor och att det är de enskilda skolorna som får ta konsekvenserna av elevernas val istället för att eleverna får ta konsekvenserna av dåliga skolor och kommunernas val. De skolor som inte vinner elevernas och föräldrarnas förtroende och deras val är de som i första hand bör minska sin verksamhet, eller avvecklas. Och när de minskar sin verksamhet, eller läggs ner innebär ett stort utbud av skolor och platser att elever har tillgång till andra val. Tack vare att det finns många aktörer som erbjuder utbildning.

Det hade varit ett större problem om det inte fanns några alternativ till de skolor som elever vill välja bort. Då hade minskade elevkullar lett till att kommuner stängt ner de skolor som passade de kommunala beslutsfattarna bäst att lägga ner. Och då hade det inte funnits några alternativ att välja för att få den bästa möjliga skolan. Läggs en skola ner för att den inte är tillräckligt bra är det en fördel att det finns många andra att välja mellan. Då vet vi att det finns fler platser och fler möjligheter som ger elever tillgång till en skolgång med kvalitet.

Det är i själva verket så att det är bra att det finns många alternativ när elever väljer bort dåliga skolor eller skolor som de inte vill gå i. Och det är dåligt när elever tvingas gå i dåliga skolor eller i skolor som de inte vill gå i. Men för Socialdemokraterna och vänsterpartierna är eleverna till för skolorna istället för att skolorna är till för eleverna.