Hoppa till innehåll

Misslyckandets politik- Krönika NT

  • av

Saken är att de flesta länder i Europa har ändrat politik och nu börjar få stigande sysselsättning. Arbetslösheten sjunker när kontrollen över de offentliga finanserna stiger. Det gäller i Spanien och Portugal som drabbades hårt av spenderpolitik som gjorde slut på pengarna. Detsamma gäller Storbritannien. Efter att man avslutade Labours underskottspolitik krymper nu underskotten och sysselsättningen växer. Storbritannien har i dag fler sysselsatta än någonsin.

Grekland var på väg upp ur krisens värsta djup men har nu än en gång återgått till spender- och utgiftspolitik.

Med en regering som består av Greklands motsvarighet till Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson är man nu på väg in i katastrofen utan att kunna betala lån och utan pengar till att finansiera de ökade kostnader och bidrag man beslutat om.

Sverige har varit unikt i Europa genom stabila offentliga finanser och snabbast växande antal jobb. Men med en ny rödgrön regering ser vi nu hur spenderpolitiken sätter sig i Sverige.

De offentliga utgifterna ökar. Socialförsäkringsutgifterna börjar öka bortom kontroll. Regeringen Löfven som lovade att respektera balansmålen vill hellre öka underskotten än att hålla löften. Och underskotten stiger de kommande åren samtidigt som skatterna höjs.

Bara nu i vårpropositionen föreslår de höjda skatter på jobb och företag med nästan 30 miljarder – som de tror kan kompenseras med bidrag på en tredjedels miljard till företag för att hjälpa export. Regeringen har redan gjort vad man kunnat för att strypa exporten till arabvärlden. Nu ska man sätta in den så kallade industrikanslern och Margot Wallström för nya exportsatsningar, samtidigt som man skattar bort konkurrenskraft.

Det vi ser nu är en påminnelse om hur länder hamnar i kris, så som vi har sett det i Europa. Höjda utgifter och höjda skatter som minskar konkurrenskraften och som kompenseras med höjda bidrag och ökade underskott som leder till höjda skatter och förlorade jobb. Allra tydligast är det för unga som får kraftigt höjda lönekostnader men kompenseras med traineejobb när de förlorar de riktiga jobb de har.

Den välfärd som Sverige kommer att förlora på detta kan vi inte återta. De jobb som försvinner i de företag som inte kan växa utan som måste krympa återvinns inte med en ny regering. Den får börja utifrån den arbetslöshet och den sysselsättning vi har då, istället för att nu kunna se till att öka sysselsättningen och pressa ner arbetslösheten.

Regeringen Löfven har missförstått vad en arbetslöshetspolitik ska handla om. Att minska den och uppmuntra till fler jobb.

 

Gunnar Hökmark