Hoppa till innehåll

Mindre krångel för företag

Ändringsförslagen lades till ett betänkande som handlar om små och medelstora företags deltagande i forsknings- och utvecklingsprogrammet Eurostars. De innebär att de krav som ställs på företagen för att de ska kunna delta i programmet, ska vara tydliga och relevanta och utformas så att enskilda företag lätt kan redovisa svar på de frågor som ställs.

Gunnar Hökmark fick också stöd för att kommissionen ska ändra kriterierna för att få stöd, om det skulle visa sig att för få företag lever upp till dem. De beslut som tidigare fattats, vilka syftar till att minska företagens administrativa bördor, bör också gälla vid olika kontakter med kommissionen.