Hoppa till innehåll

Med Stockholms län och Europa

En eftermiddag med Stockholms läns moderater och våra kommunstyrelseledamöter.

Min roll var att avsluta inför Europavalet.
Och där var min utgångspunkt att när Barack Obama installeras till president för USA på tisdag är det en annan värld än den han började sin kandidatur i. Kriget mot Georgien har visat ett annat Ryssland- Klimatfrågan har utvecklats med en nya agenda. Finanskrisen har förändrat en lång rad av världens finansiella institutioner och är mer än något annat ett uttryck för hur den globala ekonomin har förändrats med en lång rad nya ekonomier som ledande aktörer.

Det är en värld där USA inte kommer vara dominerande i den grad man har varit och där Europa inte kan förutsätta att amerikanskt ledarskap är tillräckligt. Det ställer krav på oss själva.

Och den finansiella kris som Sverige i dag möter kan vi bara hantera genom åtgärder som gör den globala ekonomin mer öppen, stabilare och med tillväxt.

I båda perspektiven är den politik som förs EU avgörande. En krishantering som väljer socialistiska lösningar kommer ge alla de konsekvenser som regleringsekonomier får. Och det är inte ökat företagande och tillväxt. Tron på att staten ska styra mer för att den behövs i krissituationer är lika begåvad som föreställningen att brandkåren ska styra kommunen när det har brunnit.

Staten har ett ultimativt ansvar som ingen annan kan ta eftersom staten har ultimativa förutsättningar som ingen annan har. Det innebär inte att man ska styra över finansmarknader och näringsliv heller.

I gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina ser vi behovet av ett starkt EU, liksom i debatten om den ekonomiska återhämtningen. I klimatfrågan och i energipolitiken. I kampen mot terrorism och totalitära idéer. Det gäller i fråga om Gaza liksom Afghanistan. I en värld där EU inte kan agera blir det sämre för oss alla. Den värld som möter Barack Obama är förändrad. Inte bara utifrån amerikanskt perspektiv utan också utifrån europeiskt med det ansvar som det för med sig.