Hoppa till innehåll

”Marita Ulvskog har fel om Värmland” – artikel i Nya Wermlandstidningen

hokmark-01-fotograf-peter-knutson-266x4201

Att några som står i kön får vård utomlands drabbar inte sjukvården men hjälper sjuka människor, skriver Gunnar Hökmark.

Marita Ulvskogs motstånd mot att patienter ska kunna få vård utomlands är höjden av cynisk planekonomi. På fullt allvar hävdade hon i SVT:s Agenda den 26 april att risken med att sjuka människor får vård utomlands är att det på sikt inte finns kvar någon sjukvård där de bor: ”Problemet är att risken finns att det inte blir något sjukhus kvar i Värmland”.

Det är ett besked till alla dem som står i sjukvårdsköer som säger mer om socialdemokratisk sjukvårdspolitik än om förutsättningarna för en bra sjukvård i Sverige. Problemet bakom sjukvårdsköerna är ju inte att det finns för få patienter till sjukvården utan att det finns för lite sjukvård till patienterna. Att några som står i kön får vård utomlands drabbar inte sjukvården men hjälper sjuka människor.

När vi i Europaparlamentet röstade igenom patientdirektivet var det utan socialdemokraternas stöd. De var emot att det är den fria rörligheten som ska ge patienter rätt att välja sjukvård. De vill att patienterna ska vara beroende av andra beslutsfattare istället för att kunna ta vara på de möjligheter som finns runt om i EU.

Så länge som vi har uppfattningen att alla ska få sjukvård kommer det inte kosta mer att patienter kan få vård snabbare utomlands, tvärtom leder det till kortare sjukskrivningstider och mindre vårdkostnader i väntan på att man blir frisk.

Den svenska sjukvården drabbas självfallet inte av att köerna blir kortare. Det är bara djupt inne i den planekonomiska världen man kan tro det. Det som Ulvskog inte verkar inse är dessutom att på samma sätt som patienter i Sverige kan söka sjukvård i andra länder kommer människor i andra länder kunna söka sjukvård i Sverige där vi har tillgång till det. Det innebär ett tillskott och en möjlighet att utveckla sjukvård.

Men som sagt, Marita, det är inte köerna som finansierar sjukvården i Sverige. Det är medborgarna som gör det. Och en god sjukvårdspolitik är att se till att sjuka får vård. Med din syn blir det bara de rika som har råd att betala själva, alla andra får stå kvar i kön och vänta, utan att det ger en bättre svensk sjukvård. Den svenska sjukvården undermineras inte av att köerna blir kortare och människor får vård.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker

http://nwt.se/asikter/debatt/article528271.ece

Foto: Peter Knutson