Hoppa till innehåll

Malmö och Sverige ska vara något annat

Malmö ska inte vara en stad där antijudiska slagord skanderas på torgen. Där man uppmanar människor att mörda judar med knivar, för att de är judar och för att man hatar dem. Sverige ska inte vara ett land där riksdagsledamöter och företrädare för vårt lands regering är med och ger hatets röster legitimitet. Sverige ska inte vara ett land där lokala politiska ledare säger att det är judarna själva som måste ta ansvar.

 

När Sveriges Radio hävdar att Israel bedriver utomrättsliga avrättningar bidrar man till hat men inte till vare sig klarsyn eller sanning, lika lite som när man avsiktligt eller oavsiktligt ställer frågan om hatet och våldet inte är judarnas eget fel.

 

I Israel lever människor i en frånvaro av fred som ger utrymme för hatets och våldets krafter och en anti-semitism som leder till mord, terror och beskjutning för att döda judar. När unga araber uppmanas att mörda judar bidrar det inte till vare sig fred eller någon fredsprocess, däremot till ett förakt för människolivets värde. När palestinska ledare hyllar mördandet höjs konfliktnivån samtidigt som rädslan ger ett våld tillbaka som drabbar alla. Då leder våldet till människors död. Israelers och palestiniers.

 

Ansvarsfulla politiker bör inte vara ens i närheten att legitimera det hat som dödar människor och som leder till ett fortsatt krigstillstånd, oavsett hur man ser på situationen mellan Israel och palestinier.

 

Sverige ska nämligen inte vara ett land där vi låter hatets retorik och förtal ersätta det sansade samtalet och analysen. När palestinier, med terrororganisationen Hamas i spetsen, vill eliminera Israel och avrätta judar fortsätter ett krigstillstånd som innebär att våld möts med våld. Det är Israels rätt att skydda sig och medborgarna mot terror och mot raketbeskjutning med de medel man har. Det är just därför krigsromantik och hat måste avlösas med en vilja till fred.

 

Sverige ska vara ett land där vi bidrar till försoning och till fred, inte stöder dem som agiterar för hat och inte sprider rykten om att militära insatser syftar till utomrättsliga avrättningar. Politiska ledare ska ta avstånd från hatet och våldet, inte bidra till att legitimera det. Public service bör rapportera och kritiskt granska istället för att vidarebefordra hatets rykten och påståenden.

 

Det är ledsamt att företrädare för Malmö kommun så länge har stått passiva inför antisemitism, och ibland själva till och med fallit in i dess språkbruk om judars ansvar för hatet mot sig själva, det är illa att en socialdemokratisk riksdagsledamot, liksom en vänsterpartistisk, deltar i en demonstration där hatet skanderas och det är illa att Sveriges statsminister inte förmår ta avstånd från mord av civila och reagera mot hatet som skanderas på svenska torg. Malmö och Sverige ska vara bättre än så. Vårt land ska vara ett land där hatet bekämpas och värderingar om respekten för varje människa står starka.