Hoppa till innehåll

London ute eller inne

Morgon i London med möten kring finansiella marknader och frågan om bankkrishantering. Det brittiska perspektivet viktigt av flera skäl, det mest uppenbara att Storbritannien och London har de i särklass största finansmarknaderna. Det är viktigt för EU och det är viktigt för Sverige. Alternativet är nämligen att motsvarande globala finansiella centra i andra delar av världen tar över Londons unika ställning.

Och på det viset ser vi också att EU och Europa behöver Storbritannien, inom detta område liksom inom andra. Däremot är det uppenbart att många här lever i tron att man själva inte behöver Europa. Efter en kommentar från Barosso om att utanförskap i EU skulle göra Storbritannien till ett Norge eller Schweiz leker Times med denna tanke underförstått att det vore inte så dumt. Problemet är bara att Storbritannien inte är Norge eller Schweiz utan just Storbritannien med en av Europas mest plågade ekonomier, en industri som behöver den inre marknaden och med internationella ambitioner som kräver ett Europa aktivt , förutom att de finansiella marknaderna i Europa är en förutsättning för Londons storhet.

Schweiz har knappast det internationella inflytande många britter drömmer om och Norge har inte det inflytande över Europa och det egna landet som en rimlig demokratisk process innebär. Och så länge Strorbritannien vill vara en del av den inre marknaden kommer man marginalisera sig och förlora inflytande över det egna samhället istället för att vara en av de mest inflytelserika nationerna i Europa.

Det finns en lätt mossighet bland dem som drömmer om en annan värld där samväldet och kolonierna ledde till att Storbritannien var en världsmakt. Numera är det de gamla samväldesländerna och de gamla kolonierna som utgör världens mest dynamiska ekonomier, långt bortom från Londons räckvidd. Norge saknar i dag det inflytande landet borde ha. Att engelska media och en del politiker idealiserar det tyder på att man gått bort sig i fjordarnas romantik och oljekällornas mystiska rikedom.

I eftermiddag tillbaka till ett Sverige. Även hos oss förs debatten som om det inte fanns en värld utanför men vi är med och har ett inflytande över det gemensamma som också är vårt egna.

Och i London fortsätter förberedelserna inför OS med allt vad det innebär. Regnet verkar man dela med oss.