Hoppa till innehåll

Löfven gjorde ett bra framträdande men brast i budskap

Stefan Löfven gjorde ett bra framträdande bredvid Donald Trump i en situation som i grunden var hopplös. Parentetiskt, vilket i grunden inte har med saken att göra, är det noterbart att den svenske statsministern talar en bättre engelska än den amerikanske presidenten.

Däremot präglades innehållet i det Löfven sa av två allvarliga brister som inte hade behövt göras, vare sig av diplomatiska skäl eller på grund av att bredvid honom stod en person som hittar på vad som helst för att ha något att säga

Löfven skulle inte ha accepterat Trumps problemformulering att fri handel är något som är viktigt just för vissa länder, som Sverige, utan slagit fast att fri handel är bra för alla, stora som små. Det ger ett ökat samarbete, har lagt grunden för investeringar och teknologisk utveckling. Genom att återkomma till att fri handel är viktigt för just Sverige som ett litet land gav Löfven stöd för tanken att det är vi och andra som utnyttjar den på den amerikanska ekonomins bekostnad. Bättre hade varit att slå fast en både svensk och europeisk uppfattning att fri handel är bra för den fria världen och den globala ekonomins utveckling och noterat att det i USA finns ett betydande stöd för detta.

Det andra var att Löfven kröp bakom EU som om EU är något annat än Löfven och Sverige. Sverige är en del av EU och har all anledning att i en situation som då företräda Europeiska unionen. Det ger oss kraft bakom orden och det ger EU respekt när var och en står upp för det som är gemensamma intressen.

 

När Stefan Löfven stod där bredvid Trump var han den just då ende närvarande företrädaren för EU och borde ha agerat så istället för att hänvisa till att det är ett anonymt icke närvarande EU och inte Sverige som styr över handelspolitiken. Det finns i den delen inget annat EU än det som består av dess medlemsstater. För Europeiska unionen är det uppenbart att fri handel på lika villkor, som är de samma för USA som för EU och inte är sämre för någon av parterna, är avgörande viktigt för ekonomisk utveckling, tillväxt och den fria världens globala ledarskap.  Vi är tillsammans med de andra medlemsstaterna EU.

 

Framträdandet var bra i en svår situation men innehåll och budskap brast, i ett viktigt ögonblick inför det amerikanska samhället liksom inför Europa, på de två viktigaste punkterna när det gäller vår syn på fri handel och vår roll i EU.