Hoppa till innehåll

LO-medlemmarna har fått det svårare att fira semester

Antalet familjer som inte har råd att åka på semester har ökat det senaste året. Det visar LO´s utredning om medlemmarnas semestermöjligheter. Var fjärde LO-medlem har inte råd att åka på semester. Det är priset för den ekonomiska eftersläpningen och att svenska barnfamiljer är världens högst beskattade.
Statsministern lovade i partiledardebatten att han under valkampanjen inte bara skall stolt utan också gladast av alla. Göran Perssons leende kommer för många människor i Sverige te sig som ett hånleende om han inte förmår ta verklighetens problem på större allvar än så. Det säger moderaternas ekonomiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till LO-rapporten om medlemmarnas semestervanor.
Den svenska eftersläpningen sedan 1996 kostar svenskarna över 20 miljarder bara i jämfröt med utvecklingen inom OECD. Det innebär för ett genomsnittligt hushåll en förlust på 5 800 kronor. Jämfört med Finland motsvarar eftersläpningen under samma tid över 210 miljarder, motsvarande över 50 000 kronor per hushåll.
Till detta kommer att svenska barnfamiljer liksom svenska låginkomsttagare är världens högst beskattade. Den socialdemokratiska högskattepolitiken slår hårt både mot tillväxten och mot de enskilda hushållen. De flesta hushåll som inte har råd med viktiga saker i livet kan hålla sig för skratt även om statsministern är glad och stolt.
Skall Sverige kunna ta vara på framtidens möjligheter är det inte främst en skrattande statsminister som behövs utan en regeringschef som ser allvaret i Sveriges problem och som söker efter nya lösningar. Med den politik som nu förs blir det ingen förbättring för vare sig LO-medlemmar eller andra. Det visar LO-utredningen med all tydlighet på, konstaterar Hökmark.