Hoppa till innehåll

LO, dra tillbaka er populistiska EU-kampanj – artikel i Aftonbladet

Take Back Control! Ta tillbaka kontrollen! Det var temat som nationalpopulistiska Ukip använde i den brittiska folkomröstningen. Ta tillbaka kontrollen från utlänningarna, från Bryssel och från EU. Syftet var att hävda att någon hade tagit kontrollen från det brittiska folket, som en motsats till det faktum att vi genom gemensamma beslut i Europa kan ha en kontroll som ingen stat själv kan ha.

När nu LO lanserar sin kampanj inför Europavalet, med en egen kandidat som om man vore ett eget politiskt parti, använder LO samma locktoner. Ta tillbaka kontrollen! Som om det är byråkrater i Bryssel som har tagit kontrollen från det svenska folket. Så talar den rena populismen. Som om det nu gäller att sätta utlänningar och Bryssel på plats. Det är en direkt lögnaktig beskrivning av den verklighet vi möter varje dag.

När Trump vill underminera den internationella handeln är det genom att vi gemensamt förhandlar som vi kan ha kontroll. När Putin utövar maktpolitik, krig mot Ukraina, och subversiv krigföring mot Europa är det tillsammans som Estland, Lettland, Litauen och länder som Sverige kan ha någon kontroll och kan stå upp mot hoten.

Miljön, den inre marknadens gemensamma regler, Östersjöns vatten och dess fiske, finansiella marknader, telekom, klimathotet och inom många fler områden – inte minst flyktingfrågan där vi behöver nå gemensamma regler – kan vi tillsammans genom gemensamma lagar gripa kontrollen i en värld där den lilla nationalstaten inte räcker till.

I denna verklighet har populismens partier velat ge bilden av att det är byråkrater i Bryssel som har tagit makten från Folket. Så har Le Pen formulerat det och så formulerade Ukip det, i en valrörelse som präglades av lögner om vad EU-medlemskapet innebar och den förmenta frihet som utträdet skulle innebära. Det är i denna väv av osanningar som det brittiska folket nu har fastnat i ovisshet om den egna framtiden och det egna välståndet. Populismens gift förstör samhällen.

Nu väljer LO – socialdemokratins fackliga rörelse, som har en minoritet av medlemmar som röstar socialdemokratiskt – att gå till val med en egen kandidat som använder sig av samma tema som Ukip och Brexitrörelsen: Ta tillbaka kontrollen! Med samma insinuationer och dolda budskap.

När Sverigedemokraterna nu i alla fall tillfälligt flaggar ner sitt motstånd mot EU, formulerar LO det budskap som Europas extrema partier försöker splittra oss med.

Till råga på allt säger man att man gör det för att dra en gräns mot extremismen, men uppenbarligen genom att göra extremismens budskap till sitt eget. Det är dubbelt falskt.

För det första drar man ingen gräns genom att härma extremismens budskap. För det andra är Socialdemokraterna den drivande politiska kraften för att göra frågor om den svenska modellen och svensk välfärd till frågor för europeisk lagstiftning. Genom Stefan Löfvens initiativ till den sociala pelaren, som lämnar bort medlemsstaternas kontroll, har lagförslag följt om minimikrav för arbetstider, löner och arbetsgivare liksom likformad föräldraförsäkring.

Dra tillbaka kampanjen! Eller ta plats i den grupp i Europaparlamentet som Ukip nu lämnar, i tron att Storbritannien har tagit tillbaka kontroll. Ni drar ingen gräns mot extremismen alls. Ni drar bara samma gamla vals.