Hoppa till innehåll

Lite om Strasbourg

Det är de mest koldioxidbaserade bränslena som ska beskattas mest om vi vill uppnå en förändring av energianvändningen som minskar utsläppen. Mot den bakgrunden röstade vi moderater emot förslaget om en energibeskattning som låter energiinnehållet styra beskattningen så mycket att de mer miljövänliga bränslena, som diesel i förhållande till bensin, missgynnas.

Det är inte användningen av energi som är det stora problemet, den bör vara så effektiv som möjligt men den är avgörande för vår industri och vår konkurrenskraft, utan utsläppen. När parlamentet tidigare i dag röstade om förslaget till energibeskattning hade huvudförslaget lett till en mindre miljöorienterad energibeskattning. Nu blev resultatet istället miniskatteregler och ett större utrymme för medlemsstaterna att forma inriktningen av energibeskattningen.

Parlamentets majoritet röstade också för avtalet med USA om passageraruppgifter. Ett skäl för oss moderater att rösta för är att vi därmed lägger en rättslig grund för hur passageraruppgifter får lov att användas. Alternativet hade inte varit mindre passageraruppgifter utan mindre dataskydd.

Och så har diskussionerna om forskningspolitiken, långtidsbudgeten och tillväxtreformerna fortsatt. Tillväxtpolitiken hade jag möjlighet att diskutera i en lite ny konstellation bestående av de delegationsledare i de olika partigrupperna som förenas av de tolv statsministrar som skrev ett gemensamt brev om tillväxtreformer inför det förra europeiska rådets möte. Nu försöker vi sätta samma agenda utifrån parlamentets perspektiv, med en bredd över partigrupperna.

Under morgonen en debatt i SVT Forum kring det franska presidentvalet, där Hollande lovar att göra föra en motsvarande politik som Mitterand genomförde i början på 1980-talet. Det blev katastrofalt för Frankrike men drabbade inte Europa. I dag är Europa mer sårbart och en fransk regering som för en ekonomisk politik av grekiskt slag kommer att drabba hela Europa. Även socialdemokratiska politiker bör vara försiktiga med att hylla en politik som skärper krisen.

I tisdags en historisk händelse då det kroatiska parlamentets observatörer inför medlemskapet välkomnades. Ännu ett land och ännu ett språk, och ytterligare stabilitet och möjligheter.