Hoppa till innehåll

Lettlands väg är svår

Största enskilda parti i valet i Lettland blev Harmonicentern, ett ryssdominerat och Moskvarelaterat parti med ökade utgifter och större underskott på sin agenda. Det är den etniska frågan som präglar partiets politik och väljarstöd och Harmoni domineras av ryska affärsintressen och oligarker som vill knyta landet närmare till Ryssland. Man har till exempel vägrat att erkänna att Lettland var ockuperat under den sovjetiska tiden. I den delen har man samma uppfattning som svensk socialdemokrati för 20 år sedan. Konsekvent har man på grund av sina relationer till ryska affärsintressen röstat emot den nuvarande regeringens anti-korruptionslagstiftning.

När svenska tidningar beskriver detta som ytterligare en framgång för den nordiska socialdemokratin är det något svenska socialdemokrater borde undanbe sig som jämförelse samtidigt som det är fel i en annan bemärkelse.

Det var den lettiska center-högern som ökade mest, med Enhetspartiet som förlorare till det nya Reformpartiet under ledning av förre  presidenten Zatlers. Tillsammans växte dessa två partiers väljarstöd mer än det ryskdominerade Harmoni-partiet. Och tillsammans med nationella alliansen har man en majoritet. Så enkelt är det emellertid inte eftersom det lettiska samhället också har en mer dold agenda som gör att ryska affärsintressen och oligarker även påverkar andra partier.

Med Harmonicentern i regeringsställning skulle risken för att den lettiska krispolitikens framgångar tar några steg tillbaka. Partiet vill uttryckligen öka underskotten och föra traditionell vänsterpolitik i form av ökade bidrag och utgifter. Det Lettland som de flesta bedömer är ute ur den akuta krisen och på väg mot att på nytt bli en tillväxtekonomi skulle drabbas hårt. Det ska inte uteslutas att omvärldens syn på den framtida trovärdigheten kommer att påverka förutsättningarna för regeringsbildningen.

Ivern att beskriva Harmonicenterns framgång som ytterligare en socialdemokratisk framgång i Norden bidrar till detta. Och eftersom den danska socialdemokratin faktiskt tappade stöd och den norska socialdemokratins ökade stöd överflyglades av ökat stöd för Höyre är det dessutom fel sätt att läsa den nordiska politiska kartan.

Ett Lettland som återfaller i etniska motsättningar med växande utgifter kommer inte bara skada sig självt utan också den ekonomiska utvecklingen i vår del av världen.