Hoppa till innehåll

Ledarskap genom konkurrenskraft

Det sa Gunnar Hökmark när han i dag talade inför ECTA Regulatory Conference i Bryssel. ECTA, European Competitive Telecommunications Association, är en mötesplats för politiker, myndighetsföreträdare och branschfolk.

– Dagens ledande europeiska position är ett resultat av 90-talets avregleringar, som banade väg för konkurrens, entreprenörskap och nya marknader.

– De förslag som finns om så kallad unbundling, uppdelning av nät och operatörstjänster, kommer att ge nya operatörer tillgång till marknaden och nya tjänster kommer att tillhandahållas. En marknadsbaserad distribution av frekvenser kommer att innebära att nya teknologier introduceras och ge nya möjligheter.

– Vår framtida telekomlagstiftning måste vara baserad på neutralitet mellan tjänster, operatörer och teknologier. Detta kommer att uppmuntra till de investeringar och innovationer Europa behöver för att behålla en tätposition. Den inre marknaden ger Europa ett unikt övertag i utvecklingen av e-tjänster, som e-hälsa, e-handel, e-shopping, e-learning, och e-government. Tjänster som moderniserar och minskar avstånd, sa Gunnar Hökmark.