Hoppa till innehåll

Ledarskap för frihet och förnyelse

img_55411Europa behöver ett ledarskap för frihet och förnyelse. Under lång tid har EU kunnat söka de projekt som utan politiska motsättningar kunde forma verkligheten. Nu är det verkligheten som söker sig till EU och som därmed tvingar fram viktiga politiska vägval.

Det är ett uttryck för Europaprojektets framgång men också för att vår tids utmaningar kräver ett gemensamt europeiskt agerande. Finanskrisen och den ekonomiska krisen. Klimatfrågan och miljöutmaningarna. Kunskapssamhällets och den inre marknadens öppenhet. Förmågan att värna om en internationell rättsordning där mänskliga fri- och rättigheter är odelbara och utgångspunkten för hur samhällen världen över ska utvecklas. Det är ett uttryck för att EU och Europaparlamentet är en del av den politiska process som påverkar Sveriges vardag liksom Europas gemensamma förutsättningar. Under valkampanjen till Europaparlamentet som jag startar för min del i dag vill jag föra en dialog kring de frågor som vi genom vårt medlemskap avgör inom EU. Det är vardagens och framtidens politiska frågor, som i all politisk debatt.

De kommande åren ställer stora krav på Sverige som medlemsstat och på ett kraftfullt politiskt ledarskap i Europaparlamentet med förmåga till förändring och resultat. Det är i parlamentets största partigrupp som frågan om den förmågan finns kommer att avgöras. Jag vill EPP-gruppen i Europaparlamentet ska vara den politiska kraft som driver frihet, öppenhet och förnyelse.

Det är friheten och öppenheten som måste vara ledstjärnan för politiken. Vi har ett ansvar för att ta strid mot protektionism och för att istället öppna upp Europa mer för dess medborgare. Europaparlamentet ska vara den ledande kraften för att ställa krav på att kommissionen värnar fördraget, öppenheten och de gemensamma reglerna. Det politiska ledarskapet vill jag kunna utöva i EPP gruppen.