Hoppa till innehåll

Lättare att surfa

I dag i Industriutskottet fått stöd för mitt lagförslag som innebär att vi utomlands när det gäller att koppla upp på internet kan frigöra oss från våra nationella telebolag och istället koppla upp oss via lokala telebolag, som med Wifi, när vi är ute och reser inom EU. Det är ett betydande steg framåt av flera olika skäl. Dels innebär det ett steg bort från de prisregleringar som snarare har hämmat priskonkurrens, dels är det en strukturell reform som öppnar gränser och dels innebär det att vi även med den snabba utveckling av mobila datatjänster, typ appar, kommer kunna använda dem när vi är ute och reser i stort sett lika enkelt som hemma.

Tillsammans med det lagförslag som nu är klubbat om ny europeisk spektrumpolitik leder detta till en avsevärd förändring av den europeiska telekommarknadens förutsättningar att vara en grund för europeiskt ledarskap när det gäller nya tjänster, mobilt internet och den digitala marknadens utveckling i Europa snabbare än i andra delar av världen.

Under dagen också ett beslut om förslaget till energieffektivisering som tyvärr handlar mer om energibyråkrati och detaljstyrning än effektivitet och ökade möjligheter för personligt ansvarstagande. Under processens gång har jag bidragit till att parlamentets förslag i större utsträckning respekterar subsidiaritet och det enkla faktum att varje medlemsstat är bättre på att sätta de mål och detaljreglera när det behövs än när man i Bryssel beslutar om energieffektivisering för Norrbotten och Andalusien på en gång.

Under eftermiddagen bland annat en första diskussion om nästa steg i stabilitetspakten med en del krav som går för långt när det gäller att sätta EU-kommissionen före nationella parlament när det gäller medlemsstaternas budgetbehandling. Det är jag emot helt enkelt av det enkla skälet att har vi gemensamma regler så är det dessa regler som vi ska övervaka och följa upp, inte ersätta med detaljstyrning av kommissionen när det gäller den ekonomiska politiken.