Hoppa till innehåll

Lagförslag kan stoppa Nord Stream 2 – artikel i BLT

Sedan det ryska energibolaget Gazprom lanserade projektet Nord Stream 2 har det pågått en intensiv debatt i Europa om huruvida gasledningen ska få byggas, där regeringen har varit påtagligt passiv.

Nord Stream 2 både strider mot den europeiska energimarknadens krav på konkurrens och utgör ett hot mot stabiliteten i Östersjöområdet. Projektet står i motsats till europeisk försörjningstrygghet, vårt oberoende och vår säkerhet. Olja och gas har för den ryska regimen inte bara blivit en intäktskälla för Ryssland, utan används för inflytande, påverkan och korruption.

Gasledningen bör ses som ett strategiskt drag av Ryssland för att stärka sina säkerhetspolitiska intressen och inte som ett ekonomiskt projekt som vissa försöker påskina. Gasledningen skulle innebära ett direkt hot mot stabiliteten i Östersjöregionen och den skulle vara ett slag mot de åtaganden som EU-länderna har gjort för att integrera våra energimarknader.

Den energiunion som EU har kommit överens om syftar till att säkra en trygg, prisvärd och klimatvänlig energi. Ett steg är att diversifiera energikällor, med ett minskat beroende av fossila bränslen, och att garantera energisäkerhet.

Nord Stream 2 står i direkt strid med detta. Förespråkare för byggandet av gasledningen har tidigare hävdat att Nord Stream 2 inte berörs av europeisk lagstiftning utan att det är en fråga för Tyskland och Ryssland. Men förutsättningarna har förändrats sedan Nord Stream 1 byggdes, liksom EU:s egna regler.

Nu finns ett nytt lagförslag på bordet med innebörden att de regler som varit den gemensamma energimarknadens grundläggande principer i fortsättningen ska gälla samtliga gasledningar som helt eller delvis går igenom EU:s territorium. Det innebär i praktiken att Nord Stream 2 ställs under europeisk lag.

Kommissionens besked är välkommet. Nu återstår för den svenska regeringen, och andra regeringar i Europa, samt Europaparlamentet att ställa sig bakom detta. Om Europa ska vara trovärdig med energiunionen kan vi inte parallellt tillåta nya gasledningar som underminerar leveranssäkerheten och ökar vårt beroende av en enskild aktör.

Gazprom dominerar redan i dag den europeiska energimarknaden som den största leverantören av gas. Med gasledningen skulle hela arkitekturen för konkurrensen på den europeiska energimarknaden tippas över ännu mer till ett företag som aktivt vill monopolisera.

Nord Stream 2 skulle göra Europa mer beroende av fossila bränslen och av Ryssland. Ett Ryssland som öppet utmanar den europeiska säkerhetsordningen och bedriver krig mot sina grannländer.

Stefan Löfvens linje har hitintills varit att skjuta frågan om Nord Stream 2 på EU och avsäga sig det egna ansvaret, men då missar han att EU inte är ”någon annan”. Sverige är en del av EU och inom unionen måste vi agera. Tiden för att vänta har sedan länge passerat. Med kommissionens förslag att även ställa gasledningar som Nord Stream 2 under europeisk lag finns nu en möjlighet för Sverige att agera som gör att regeringen inte kan skylla på andra.