Hoppa till innehåll

Krönika i Norrköpings Tidningar om patent och reformer

I onsdags i denna vecka beslutade Europaparlamentet slutligen om ett Europapatent. Det innebär att europeiska företagare och uppfinnare kan söka och få patent till en tiondel eller tjugondel av vad det tidigare har kostat att få patent över hela Europa. Det kommer dessutom att gå snabbare samtidigt som det patent man får kommer att ha en starkare ställning globalt.

Det som kanske är än viktigare är att Europa blir en attraktiv plats att utveckla och söka patent på. Om man snabbt och enkelt kan patentskydda en ny uppfinning eller innovation i det som är världens största ekonomi kommer världens största ekonomi, alltså EU, också att få en ökad dragningskraft på innovationer och uppfinningar.

I veckan la vi grunden för de slutliga besluten om Horizon 2020, som syftar till att stärka den europeiska forskningen och de plattformar som kan göra europeisk forskning ledande och därmed också mer attraktiv för nya satsningar. Min inriktning har varit att EU ska satsa sina pengar på det som är vetenskaplig excellens, inte på regionala projekt. Och så blir det.

Vi har nu också kommit överens om en bredbandspolitik som höjer kraven och målen för var Europa ska stå 2020 när det gäller kapacitet och hastigheter för bredband. Tillsammans med beslut om ökade frekvenser för mobil datatrafik och billigare surf utomlands ger detta Europa möjligheterna att på nytt bli ledande när det gäller utvecklingen av Internet och den utveckling av samhället som följer av ökad produktivitet och nya tjänster.

Men det finns mycket mer att göra. För det första måste vi se till att EU är en enda inre marknad för alla tjänster och varor. Då kan nya europeiska företag växa med hjälp av världens största hemmamarknad. Då kan kunskapsföretag och högteknologiskt näringsliv utvecklas genom innovationer i Europa. Samtidigt kommer allt fler europeiska företag kunna växa genom att konkurrera bättre än andra företag, i EU och globalt. Ytterligare satsningar på universitet och forskning med Europa som bas kan ge oss globala kunskapscentra.

Och så reformerar vi arbetsmarknaderna, undanröjer byråkrati och konkurrensmöjligheter för företagande inom välfärdens tjänster liksom inom alla andra områden. Och så ger vi finansmarknader stabilitet och öppenhet genom gemensamma kapitaltäckningskrav och en bättre tillsyn.

Ja, allt detta och mycket mer kan vi göra utan att skapa nya institutioner, nya beslutsformer och skapa nya gränser inom unionen. Genom att hålla samman och utveckla den union vi har kan vi förändra det europeiska samhället. Det är bara att börja reformera i varje land och på europeisk nivå. Så enkelt och så svårt men lättare än att ständigt fastna i diskussioner om nya fördrag och nya unioner inom unionen.

Denna vecka höll jag nämligen på med att diskutera en bankunion som bara avser en del av medlemsstaterna, nya utskott i parlamentet för bara vissa länder som har euron, nya krishanteringsmekanismer som bara avser euroländerna. Det hjälper vare sig i krisen eller i framtiden om vi inte gör det som behövs i dag och som ger tillväxt i morgon.

Krönika i Norrköpings Tidningar, följ länken