Hoppa till innehåll

Krigets offer hans eget öde

Den uppenbara framgång för en säkrare värld som ligger i Usama Bin Laden inte längre kan planera eller inspirera till nya terroraktioner tvingar uppenbarligen fram krystade försök till att intellektuellt försöka försvara och hävda det man alltid tyckt.

Dels finns det i den amerikanska debatten dem som nu försvarar ”waterboarding” och andra former av tortyr som om detta var det som ledde till att man hittade Bin Laden. Det är i själva verket en praxis som när den användes fläckade ner en amerikansk tradition för försvar av mänskliga fri- och rättigheter. Den har mer än något annat skadat den amerikanska kampen mot terror.

Dels finns det de som beklagar att han inte togs tillfånga för att som det heter få en riktig rättegång. Det är att bortse från att det inte är en rent allmän brottslig verksamhet han agerat i utan ett krig mot väst och demokrati. Han har vare sig själv tvekat om att detta varit hans syfte eller låtit någon annan tveka om det. Han har levt i krigshandlingarna och själv ställt sig utanför krigets lagar, både genom terrordåd medvetet riktade mot civila och genom att låta krigets lagar vara motsatsen till de regler han agerat efter.

Och gör man det har man heller inte det skydd som krigets lagar ger. Att i en miljö av motstånd, dolda vapen och mineringar och oklarhet om vilka som är stridande ställa krav på amerikanska soldater att riskera sina liv för att genomföra en polisiär häktning antyder att man glömmer att deras liv, trots de risker de tar, har ett skyddsvärde.

De som antyder att en rättegång hade bringat klarhet har inte riktigt klargjort vilken klarhet. Tänker man sig att advokater skulle åberopa förmildrande omständigheter i form av uppväxtens sociala situation eller att det kanske är oklart att han ville ett krig mot den västliga demokratin? Tyvärr är det så att världen är bättre utan en person som medvetet ville organisera fler till att döda människor just bara för att de är människor som inte delar hans övertygelse eller lyder den. Och kriget han förde krävde till slut även hans eget offer.

Etiketter: