Hoppa till innehåll

Kriget i media som media förlorade

Sommarens krig i Libanon var ett krig både med militära medel och med mediala. På Aftonbladets debatt redovisas i dag några av de mediala medlen som syftade till att manipulera bilden av hur de militära operationerna genomfördes. Det faktum att fotografier manipulerades innebär inte att skadorna i Libanon liksom i Isral[BILD1)var stora, manipulationerna visar däremot att den bild vi fick påverkades av hur Hizbollah och andra krafter ville framställa skeendet.