Hoppa till innehåll

Krävs en ny giv för europeisk politik- artikel NWT

  • av

För första gången har vi haft en Europavalrörelse som handlat mer om vad Europeiska unionen ska göra än vad vi tycker om EU. Det är ett stort steg framåt. Fortfarande är det dock så att alltför många låter existensen av Europeiska unionen bära ansvaret för den politik man ogillar.

Det innebär inte bara att EU belastas med ansvaret för en politik man ogillar utan också att de som ansvarar för den slipper undan. Det är ett demokratiskt problem. Det riskerar att förtränga att vi påverkar vårt samhälle det genom de val vi gör när det gäller politiken på den gemensamma nivån liksom på den nationella.

Samtidigt medverkar den växande insikten om att vårt samhälle formas genom den politik som förs inom Europeiska unionen, liksom av de beslut som fattas i nationella parlament, till att vi också kan uppnå avgörande förändringar genom den röst vi lägger.

Det finns många viktiga förändringar som nu krävs i Europeiska unionens politik för att vi ska få den utveckling av Europa som krävs. Med en ny giv kan vi lyfta Europa upp ur arbetslöshet till ett globalt ledarskap med betydelse för ekonomiskt välstånd, global miljö och säkerheten i vår del av världen.

Därför krävs en ny giv för europeisk politik:

• Avveckla subventioner till jordbruk, frigör Europas jordbrukare från byråkrati och restriktioner, skapa en fri tillgång till den globala livsmedelsmarknaden med de möjligheter till ökad odling och tillväxt detta ger och använd de frigjorda budgetmedlen till ökade satsningar på forskning, till ökade insatser för gemensamma europeiska forskningsprojekt.

• Utveckla den fria rörligheten genom ökat samarbete mellan nationella arbetsförmedlingar så att det blir lättare att söka och få jobb i andra länder men också lättare att rekrytera utländsk kompetens till Sverige.

• Starta en långsiktig kamp mot överflödig byråkrati och reglering på europeisk liksom på nationell nivå. Om Europa ska bli världsledande på små och nya företag krävs en politik som gör detta möjligt.

• Säg ja till ett frihandelsavtal som binder samman världens två viktigaste ekonomier och världens viktigaste demokratier, det vill säga EU och USA. En transatlantisk gemensam marknad lyfter både tillväxt och jobb liksom standards och krav i den globala ekonomin.

• Genomför en helt gemensam telekommarknad utan roaming men med en konkurrens som går över hela Europa och som ger dynamik i utvecklingen av den digitala ekonomin.

• Prioritera ett mål för minskade utsläpp av CO2 istället för att låta Bryssel detaljstyra svensk energipolitik.

• Bygg samman den europeiska elmarknaden till en gemensam som stärker sitt oberoende till Ryssland.

• Utveckla hela den europeiska tjänstesektorn till en gemensam marknad för tillväxt.

• Utöka samarbetet med länderna i det östra partnerskapet så att vi kan bidra till att de frigör sig från Moskvas aggressionspolitik. EU är ett fredsprojekt som behöver värnas och utvecklas.

Det är i dag svårt att se hur Europa ska kunna välja rätt väg utan samarbete och det är avgörande att detta samarbete präglas av frihetens och demokratins värden. De som misstror det europeiska samarbetet kommer inte kunna göra det. De som vill använda EU till att styra över andra kommer heller inte kunna göra det. Europavalet är ett viktigt val för Europas framtid.

Gunnar Hökmark,
moderaternas förstanamn vid årets Europaval