Hoppa till innehåll

Konkurrens ligger i allmänhetens intresse, också när det gäller tjänster i allmänhetens …

Tisdagen den 31 januari börjar det ekonomiska utskottet sin behandling av kommissionens vitbok om tjänster i allmänhetens intresse. Parlamentets rappportör är socialisten Bernard Rapkay. Gunnar Hökmark är skuggrapportör och företrädare för EPP-ED gruppen.

– Det faktum att en tjänst eller verksamhet är särskilt viktig för den enskilde medborgaren gör inte behovet av konkurrens, lägre priser, mer valuta för pengarna, bättre service och högre kvalitet mindre viktigt. Tvärtom, ju viktigare en tjänst är för de enskilde medborgarna, desto viktigare är konkurrens och valfrihet.

– Min avsikt är att bidra till en diskussion som innebär att viktiga områden som sjukvård och utbildning sätts in i perspetktivet av konkurrenslagstiftning under fortsatt respekt för varje medlemsstats rätt att avgöra vilka ambitioner och vilken finansiering som ska prägla den allmännyttiga tjänsten.

– Europa kan få en dynamisk industri mitt i kunskapssamhällets centrum om vi öppnar upp för konkurrens över gränserna, utan någon diskriminering men inom ramen för medlemsländerns rätt att besluta över frågor som rör medborgarnas sociala trygghet.