Hoppa till innehåll

Kommunals aktieklipp- Krönika Opposition Skåne

Ett av de bättre besluten som Kommunal har fattat under de senaste åren var när man i höstas köpte 42 000 aktier i Attendo, det privata vårdföretaget. Klokt och vettigt av flera skäl.

För det första är det bra om vi får en utveckling där nya och olika vårdformer och sätt att leda verksamheter kan växa fram. Alla verksamheter kan lära och inspireras av varandra. Om alla drivs lika och om det inte finns någon drivkraft att lära sig blir det lite lärdom. Då blir allt kommunalgrått även i äldreomsorgen. Och våra äldre har rätt att få välja bland och kunna välja det som är bäst för dem.

För det andra visar Attendo liksom andra privata vårdgivare att man kan använda resurser på olika sätt så att man får en bättre omsorg. De privata vård- och omsorgsföretagens enda sätt att motivera sin egen existens och att överleva är att visa att man kan bättre än andra.

För det tredje är det bra om vi får fler verksamheter där resurserna kommer så nära de äldre som möjligt istället för att stanna i kommunal byråkrati, och den kommunala byråkratin tvingas lära sig av privata företag när de är bättre.

För det fjärde ger valfrihet en trygghet åt äldre, för det innebär att man kan välja bort det som man inte trivs med, inte fyller kraven eller inte är tillräckligt bra. En bra sak med privata verksamheter är att det är lätt att välja bort dem, om de inte uppfyller kraven. Och det gör att våra äldre kan välja bort kommunala alternativ när de inte håller måttet.

För det femte innebär privata alternativ att de kommunala verksamheterna får en större frihet och en utmaning att utveckla sina verksamheter. Det gör det roligare och mer spännande för Kommunals medlemmar.

För det sjätte innebär privata alternativ alternativa arbetsplatser och karriärvägar. Det ger möjlighet till att välja bort en dålig arbetsgivare och få högre löner. Faktum är att de anställda i privat omsorg redovisar högre trivsel, bättre arbetsvillkor och högre löner.

För Kommunal borde det vara självklart att utveckla en arbetsmarknad med fler arbetsgivare. Varför skulle kommunalanställda vilja vara hänvisade till bara en arbetsgivare? Bara en arbetsplats. Om kommunals ledning tänker på medlemmarna, det är inte alltid uppenbart, ska de investera i mångfald, valfrihet och fler arbetsgivare!

Gunnar Hökmark (M)
europaparlamentariker