Hoppa till innehåll

Kommentarer med anledning av OECD-rapporten Economic Outlook

Kommentar av moderaternas Gunnar Hökmark med anledning av OECD-rapporten Economic Outlook

OECD:s rapport visar att regeringen är på väg att försumma de åtgärder som krävs för att öka det svenska arbetskraftsutbudet. Därmed försummas även de unikt goda möjligheterna att skapa förtutsättningar för en långsiktig och uthållig tillväxt i Sverige.

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas ekonomisk-politiske talesman, med anledning av den OECD-rapport som publicerades på tisdagen.

OECD konstaterar att det krävs skattesänkningar i syfte att öka arbetskraftsutbudet för att inte överhettningen på arbetsmarknaden skall leda till hög inflation och kraftigt höjda räntor, som i sin tur dämpar såväl tillväxt som sysselsättning.

Vi ser nu att regeringen gör precis det motsatta mot vad OECD rekommenderar,
de skattesänkningar som genomförs har ingen utbudseffekt, och istället för att ställas till den omedelbara arbetsmarknadens förfogande förs fler människor in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket leder till minskat arbetskraftsutbud. Det enda syftet med den politiken är att uppnå det av regeringen fastställda målet för den öppna arbetslösheten. Men priset för en sådan politik är högt, vilket OECD:s analys visar, säger Gunnar Hökmark.