Hoppa till innehåll

Klimattullar skadar jobb och klimat – artikel i Dagens industri

  • av

I ivern att övertrumfa varandra i miljöpolitiken håller Socialdemokraterna och Miljöpartiet på att underminera förutsättningarna för internationell handel och en klimatpolitik förenlig med ekonomisk tillväxt.

På tisdag röstar Europaparlamentet om EU:s handel med utsläppsrätter. När världen vänder sig inåt och blir allt mer protektionistisk väljer S och MP att ställa krav på klimattullar i stället för att värna öppenhet, konkurrenskraft och handel med omvärlden.

Vi har i över ett års tid arbetat med att skapa ett handelssystem som är gynnsamt för såväl klimatet som det europeiska näringslivets konkurrenskraft. Det ena förutsätter det andra. Vår förmåga att driva innovation och ny teknologi framåt är avgörande för vår förmåga att minska koldioxidutsläppen. Halva Europas ekonomi omfattas av utsläppshandeln, vilket minst sagt kräver en fin balansgång.Men de svenska socialdemokraterna och miljöpartisterna vill, tvärtemot den egna regeringen, driva en protektionistisk agenda med tullar och handelshinder.

Ingen går vinnande ur en situation som innebär att Europa går i Donald Trumps protektionistiska fotspår. Kastas en boll mot väggen studsar den tillbaka med motsvarande kraft. Trump kommer inte att tveka att använda samma mynt mot Europa. Det vore förödande för våra ansträngningar att få till stånd hållbara internationella överenskommelser.

Om vi ska rädda klimatet måste vi få andra att följa vårt exempel. Men i stora delar av världen ökar utsläppen dramatiskt. Kina är världens största utsläppsland och står för över en tredjedel av världens klimatutsläpp. Indiens utsläpp kommer att fördubblas till 2030.

Samtidigt har USA hotat att helt hoppa av Parisavtalet. Europa måste kunna visa att minskade utsläpp och ekonomisk utveckling inte tar ut varandra, utan tvärtom går hand i hand.

Det är djupt bekymmersamt och skadligt för klimatet att Europas industri får allt svårare att konkurrera med omvärlden. Men Jytte Guteland (S) och de rödgröna har fel när de tror att klimattullar är lösningen.

Resultatet av fler tullar blir minskad handel och minskat kunskapsutbyte. Kommerskollegium har visat att EU:s skyddstullar varken är ändamålsenliga eller samhällsekonomiskt effektiva. Stagnerad tillväxt leder till minskad teknikutveckling med klimatet som den stora förloraren.

Den europeiska utsläppshandeln har potential att stå som ett internationellt föredöme, men enbart genom att vara konkurrenskraftig och global. Klimattullarna måste bort, för klimatets och den europeiska konkurrenskraftens skull.

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M)

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)