Hoppa till innehåll

Klimateffekten och friheten

[BILD1]Klimatfrågan håller nu på att utvecklas till ett övergripande argument för alla dem som vill styra samhället som de alltid har velat samtidigt som frågan om klimatet och hur vi bäst hanterar klimatförändringen ställer andra svar än de som en gång i tiden ledde fram till planekonomier och reglerade samhällen. I veckan som gick förlorade jag och min partigrupp en omröstning i Industriutskottet där vi hävdade att transporter, handel och tillväxt är viktiga delar för att både kunna minska de sammanlagda CO2 utsläppet och för att kunna möta klimateffekterna som sådana.

I Svenska Dagbladet skrev häromdagen [BILD2]Stefan Fölster på Brännpunkt en artikel på motsvarande tema, med poängen att den så kallade miljörörelsens politik leder till ökade utsläpp. Det var också precis resultatet av hur de gröna och socialisterna röstade, emot möjligheterna att använda lastbilstrafik effektivare med mindre utsläpp som följd, som ett exempel. Deras politik för att avveckla kärnkraften är ett annat exempel.

Ytterst hotar viljan till reglering de fria samhällen som har resurser och förutsättningar att minska utsläppen och möta klimateffekterna. Niklas Ekdal, DN:s politiske redaktör resonerar om detta i dagens DN.