Hoppa till innehåll

Kampanjupptakt i Stockholm: Persson har ett regeringsprogram!

”Göran Persson har gjort självbelåtenhet och stillastående till politisk ideologi. Därför är arbetslösheten historiskt hög i en högkonjunktur. Det är en regering som bekämpar andras förslag till förändringar utan att själv kunna förändra. Sjukvården ska inte få växa och utvecklas på patienternas villkor. Friskolorna ska inte få utvecklas efter sina möjligheter. Universiteten ska inte få möjlighet att utveckla ny utbildning. Företagandets möjligheter ska inte förbättras. Konkurrens och valfrihet ska inte få frigöra ny kraft inom nya områden. Så klarar Sverige inte framtiden. ”

”I ett europeiskt perspektiv blir stillaståendet tydligt. Sverige ligger bland de sämsta när det gäller ungdomsarbetslöshet och invandrades arbetslöshet. Vi halkar efter när det gäller Internetanvändning. Vi ligger unikt lågt när det gäller nytt företagande med anställda. Vi befinner oss bland de sämsta när det gäller investeringar i näringslivet. Socialdemokraterna gynnas just nu av de stora företagens tillväxt och högkonjunkturen samtidigt som det är enskilda människor som drabbas av politiken”