Hoppa till innehåll

Justitieminister Bodström

Thomas Bodström diskuterade häromdagen i ett uttalande de intrång som gjorts i socialdemokraternas datasystem för information. Sveriges justitieminister hade mycket starka uppfattningar om detta enskilda brott, bland annat menade han att det mycket väl kunde leda till att socialdemokraterna på grund av detta förlorade regeringsmakten. Nu är det knappast så som skandalen har påverkat väljaropinionen men för en pressad regering kan det vara en angenäm förklaring att det var olagliga intrång som ledde till man orättmätigt förlorade regeringsmakten. Socialdemokraternas partisekretare har ju tidigare förklarat att hon upplevde regeringsförlusten 1976 som en statskupp. Sveriges justitieminister delegitimerar nu det demokratiska utfallet av valet om det går socialdemokraterna emot. Det är starka ord när en justitieminister går in i ett enskilt rättsfall och förklarar att det är ett brott som urholkar demokratin.

Det gör att frågan måste också ställas vad Thomas Bodström anser om andra enskilda brottsfall nära honom. Vad anser han om Lars Danielssons osanningar inför KU och katastrofkommissionen? Har de rubbat demokratin? Hur allvarligt bedömer justitieministern att detta fall påverkar demokratin, möjligheten att utkräva ansvar och väljarnas förtroende?

Och vad anser Thomas Bodström om statsministerns bristande respekt för arbetsmiljölagen? Är det ett allvarligt fall? Påverkar det medborgarnas förtroende för demokratin när de ser att en statsminister inte respekterar de lagar han själv ansvarar för?

Och vad tyckte Bodström om de anonyma förtalsbreven som sändes från Sveavägen, från rummet bredvid Marita Ulvskog? Var de allvarliga brott? Kunde de påverka demokratin? Var kanske till och med syftet med dem att påverka demokratin genom att förtala en statsministerkandidat. Statsråd ska inte uttala sig om enskilda ärenden. En justitieminister bör slå vakt om rättsinstitutionernas oberoende och värna demokratin. Men när Bodström kommenterar ett fall borde han ju i logikens namn agera på samma sätt i andra, som ligger honom betydligt närmare. Hur allvarligt ser han på dessa fall?