Hoppa till innehåll

Jimmie Åkesson förstår inte hur EU fungerar – artikel i Borås Tidning

Alla lagar i den Europeiska unionen fattas av demokratiskt valda politiker. Av den anledningen är även riksdagsvalet ett EU-val, eftersom regeringen påverkar vilka frågor Sverige driver och prioriterar i Europa. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiets idéer om att lämna unionen är både ogenomtänkta och farliga för svensk säkerhet, ekonomi och öppenhet.

När Jimmie Åkesson (SD) säger att EU styrs av byråkrater har han inte förstått hur EU fungerar. Alla beslut i EU fattas av valda politiker i form av länders regeringar och europaparlamentariker. Kommissionen, som nomineras och godkänns av regeringar och EU-parlamentariker, verkställer lagarna. Det finns ingen lag som har stiftats i EU utan att Sveriges riksdag, regering och europaparlamentariker har varit delaktiga i beslutet.

Jimmie Åkessons uttalanden om vem som fattar besluten grundar sig antingen i osanningar eller okunskap. Men både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill göra Sverige ensamt i en allt mer osäker värld genom att stänga världen ute och minska vårt nationella inflytande.

Stora delar av svensk lagstiftning har sitt ursprung i EU. Genom gemensamma regler för den inre marknaden har vi i Sverige fått fler tjänster, varor och lägre priser på allt från transporter till mediciner och kläder. Istället för 28 olika regler och byråkratier som företagen ska anpassa sig till – eller 31, då även Norge, Island och Liechtenstein ingår i lagstiftningen – har vi en.

De områden där vi har en gemensam politik är Sverige med vid förhandlingsbordet, i allt från telekomfrågor och energi till säkerhet, migration och finansmarknadspolitik, som möjliggör samarbete och handel över gränserna. Att vi i Sverige skulle stå utanför allt detta, som SD och V vill, skulle försvaga oss både ekonomiskt och politiskt utan att lösa några problem. Det reducerar debatten om Sveriges roll i Europa.

Moderaterna vill stärka EU:s roll i frågor som utrikes- och säkerhetspolitiken, energiunionen, bankunionen, handel över gränserna, miljöfrågor och migration. Samtidigt har den rödgröna regeringen uteblivit från viktiga ministermöten och drivit att EU ska prioritera familje-, arbetsmarknads- och välfärdsfrågor, något som vi anser är frågor för medlemsländerna. Det finns alltså tydliga politiska konfliktlinjer där vem som sitter i rege- ringen spelar en betydande roll, även om vi delar den grundläggande synen att europeiskt samarbete är bra för Sverige.

På ytterlighetskanterna finner SD och V varandra i sin vurm för stängda gränser och förbud. Att dessa partier gång på gång försöker måla ut EU-beslut som intrång i svenskt bestämmande gör inte deras påståenden mer sanna. Den extrema vägens politik leder bara till ett mer fragmenterat Europa och till ett svagare Sverige. Sverige behöver en regering som tror på samarbete med andra, inte lämnar oss ensamma att möta globala utmaningar.