Hoppa till innehåll

Jeltsin stod upp för demokratin

[BILD1]Enligt källor i Moskva har Boris Jeltsin avlidit. Det finns en risk för att man nu kommer att tala om honom mot bakgrund av en rätt så ymnig vodkakonsumtion och mindre den stora insats han gjorde för demokratins genombrott och framväxten av ett Ryssland på Sovjetunionens ruiner.

Det är många som i det perspektivet vill förlöjliga honom, inte minst hans efterträdare, men också dem som bortser från den skillnad som hans insatser demokratin gjorde.

Han gjorde de baltiska staternas självständighet möjlig under fredliga former. När reaktionens krafter ville hindra Gorbatjovs öppenhetspolitik tog han de initiativ som var nödvändiga för demokratins genombrott. Och när den hotades var det han som stod upp på stridsvagnen med en uppenbar fara för sitt eget liv. Det är vikitigt att komma ihåg och hedra honom för, inte minst om man är medveten om det som nu sker i Ryssland.