Hoppa till innehåll

Jaga terrorister, inte sportskyttar och jägare – gästkrönika i Norrköpings Tidningar

När tragedier avslöjar vår bristande beredskap till handling och förmåga utlöses lätt panikreaktioner och överbud för att kompensera för allt det man inte tidigare har gjort. Det blir som att hela havet stormar. Det gäller i hög grad EU-kommissionens förslag om efter attackerna i Paris förbjuda halvautomatiska vapen.

I den viktiga strävan att komma åt den mängd illegala vapen som finns föreslår man nu att även vapen som används för jakt och för skytte ska förbjudas. Och det handlar om vapen som inte har använts vid några av de terroraktioner vi har sett i modern tid.

I Sverige liksom i andra länder är det inte fritt fram att äga vapen, allra minst halvautomatiska. Det är kringgärdat med många regler och många krav. Det handlar om licenser, utbildning och förvaring. Handeln med dessa vapen sker öppet och under kontrollerbara former.

Skillnaden mot den illegala vapenhandeln är fundamental. Jägare på landet som vårdar vilt och sportskyttar som tävlar har registrerade vapen och har rätt att ha dem efter utbildning och uppfyllda krav. Genom att förbjuda jägaren på den östgötska landsbygden att ha ett halvautomatiskt vapen, vilket är ett vapen väsensskilt från de Kalasjnikovs som användes i Paris, och som översvämmar världens illegala vapenmarknader, minskar man inte risken för ett terrordåd i Norrköping eller i Stockholm.

Sannolikheten för att jägarens vapen skulle användas vid ett terrorattentat är mycket liten. Det är inte anpassat efter terroristen och massmördarens vidriga syften och det finns tyvärr alltför mycket vapen för masskjutning på den illegala marknaden. Terroristen och massmördaren lägger knappast ner möda på att stjäla ett jaktvapen, som förvaras under mycket stränga regler, när det tyvärr finns illegala vapen lättare tillgängliga med en prestanda som passar hans syften.

Den politiska och polisiära energin bör läggas ner på att jaga terrorister, förekomma deras dåd och att avslöja och bryta försäljning av illegala vapen istället för att försvåra för jakt och sportskytte, tvinga polisen till omfattande arbete med byråkrati när det gäller nya licenser för jägare och sportskyttar.

Min strävan är att vi ska ha en lagstiftning som liksom i Sverige har strama regler, som över hela Europa förbjuder den typen av vapen som är terroristernas i den mån de inte redan är illegala och att vi ska jaga den illegala vapenhandeln och de terrorister som förbereder dåd riktade mot det öppna samhället. Det är den stabiliteten och konsekvensen vi nu behöver för att försvara det öppna samhället mot terrorister istället för att plottra bort resurser på jägare och sportskyttar. Vi behöver all kraft vi har för att jaga och bekämpa dem som hotar vår frihet.

Gunnar Hökmark

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 5 december 2015