Hoppa till innehåll

Israel behöver en tvåstatslösning som ger fred

Israel hade behövt ett regeringsskifte. Det hade gett landet en bättre förmåga att möta några av de utmaningar som Israel måste hantera. Fredsprocessen med palestinierna måste fortsätta så att inget tvivel finns om Israels vilja, samtidigt som ingen får betvivla förmågan att försvara landet. För israeler är det en förutsättning för trygghet, för krigiska grannar och för terrorister en signal om att terror och hotet om krig inte lönar sig.

 

Med Netanyahus nej till en tvåstatslösning skapade han plötsligt en ny logik i relationen till omvärlden och till palestinier. Utan tvåstatslösning finns ingen trovärdig fredsprocess och utan en framtid med två stater ser framtiden för Israel annorlunda ut än vad de flesta av dess invånare vill.

 

Israel är beroende av sina vänner och av sina internationella relationer. Frågan om en tvåstatslösning kommer fortsatt vara avgörande och finnas på bordet. I den delen spelar Netanyahus nej en mindre roll, men en desto större för Israels fiender och motståndare.

 

Israel skulle behöva en nationell samlingsregering för att kunna hantera både medborgarnas osäkerhet inför en hotfull omvärld, för att kunna möta de hot som är mer relevanta och nära än för väldigt många andra länder och som kan driva en utveckling som ger fred.

 

Det kräver två stater och det kräver att Europa och USA både bidrar till trygghet och till förhandlingar som siktar till en sådan lösning. Europa kan inte vara en meningsfull partner utan en samordnad och sammanhållen politik som ställer krav och villkor för hur en tvåstatslösning ska bli en del av en uthållig fred istället för en utveckling av nya hot som ingen israel vill uppleva på nytt.

 

Sverige borde vara drivande för just detta istället för att ha ställt sig vid sidan om det mesta. Oavsett detta måste regionens enda demokrati Israel utnyttja demokratins förutsättningar till att ta vara på de möjligheter som finns för fred och säkerhet.