Hoppa till innehåll

Internationell Roaming

Kommissionen anser det vara det enda alternativet som innebär att konsumenterna kommer att kunna få lägre priser för roamingtjänster inom EU. Gunnar Hökmark vill inte se någon reglering av slutkundsnivån och menar att en sådan innebär ett alltför stort ingrepp på marknaden samtidigt som det är troligt att priserna för andra mobilteletjänster kommer att påverkas.

Vidare kan en reglering av priserna för internationell roaming hämma investeringsviljan och innovationsbenägenheten som en följd av lägre vinster för operatörerna, något som kan få stora effektivitetsförluster till följd. Gunnar Hökmark har lagt en rad ändringsförslag för att försöka få till stånd en strykning av en reglering i slutkundsledet.

Förslag till strykning av text:

Subject to Article 5, the total retail charge, excluding VAT, which a home provider may levy from its roaming customer for the provision of a regulated roaming call may not exceed 130 % of the applicable maximum wholesale charge for that call determined in accordance with Annex I. The charge limits in this Article shall include any fixed elements associated with the provision of regulated roaming calls, such as call set up charges or opt-in fees.

The obligations in Article 4 shall take effect six months after the entry into force of this
Regulation.

The total retail charge, excluding VAT, which a home provider may levy from its roaming customer in respect of the receipt by that customer of voice telephony calls while roaming on a visited network shall not exceed, on a per minute basis, 130% of the average mobile termination rate published pursuant to Article 10(3). The charge limits in this Article shall include any fixed elements associated with the provision of regulated roaming calls, such as one-off charges or opt-in fees.

Förslag till ny text:

1. A level playing field shall be created at the wholesale level through regulation. A national competition non-discrimination clause should be introduced to provide a safeguard that ensures independent operators being able to compete on a level-playing field vis a vis operators in their national markets.

2. An absolute wholesale price cap shall be established to allow for a flexible, healthy wholesale market to thrive.