Hoppa till innehåll

Inte som grundlagen har bestämt

Det torde vara väldigt få som lever i ovisshet om att ett extraval ska avhållas i Sverige den 22 mars 2015. Det beror på att Sveriges statsminister som har en unik befogenhet att utlysa extraval har förklarat att det ska avhållas då. Det är alltså inte så att uppfattningen om att ett extraval bygger på spekulationer, förmodanden eller lösliga påståenden.

 

Den som har makten i sin hand att utlysa ett extraval, nämligen statsministern, har offentligt utlyst det, men eftersom han enligt lagen inte formellt får utlysa det gör han det formellt inte förrän den 29 december. Men som sagt, den parlamentariska processen och den politiska processen i sin helhet förutsätter nu att ett extraval som är utlyst till den 22 mars avhålles då, även om det formella utlysandet enligt grundlagen inte får göras förrän den 29 december. Det torde finnas lite tvivel om att det blir extraval som offentligt utannonserat av statsministern och det finns inget tvivel om att detta påverkar den parlamentariska processen.

 

Löfven gör inget lagbrott eftersom han följer lagens bokstav. Men han kväver den process som grundlagen förutsätter och som är anledningen till att han först får lov att utlysa extraval den 29 december, nämligen att olika alternativ för regeringsbildning ska kunna prövas mot basis av det valresultat och den sammansättning av Sveriges riksdag som valet i september gav. Extravalet har blivit ett faktum trots lagens bokstav även om han formellt följer lagens bokstav.

 

Det finns inget tvivel om att grundlagens skrivningar i denna del är till för att det som statsministern nu gjort, att innan tre månader har gått utlysa att extraval som ska hållas den 22 mars, inte ska kunna göras för att istället en fortsatt parlamentarisk process ska kunna ske. Det finns heller inget tvivel om att den makt som statsministern har i denna del är av den arten att han själv har beslutet i sina händer. Men inte förrän den 29 december.

 

Likväl talar nu hela Sverige om ett extraval den 22 mars. Och trots detta låtsas många som att han inte har utlyst nyval eftersom det får han göra först den 29 december. Enligt bokstaven har de rätt men de facto är extravalet redan utlyst på ett sätt som grundlagen direkt vill hindra. Löfven har kringgått en viktig grundlagsbestämmelse och uppfyller grundlagens bokstav genom att formalisera beslutet först när han får göra det. Men som sagt, den 22 mars vet vi redan i dag att det blir extraval eftersom den som får lov att besluta om det offentligt har utlyst att det ska bli det. Det är inte så grundlagen vill ha det.