Hoppa till innehåll

Inte för mycket marknad, utan för lite – krönika i Norrköpings Tidningar

Det finns de som menar att orsaken till problemen i södra Europas ekonomier är för mycket marknadsekonomi. Det är inte sant.

Världsbanken har ett Doing Business Index, som jämför hur lätt det är att starta och driva företag i världens länder. Medan de nordiska länderna, Storbritannien och Tyskland alla återfinns på topp tjugo-listan hamnar de sydeuropeiska länderna genomgående sämre. Italien återfinns exempelvis på plats 87, omgivet av Mongoliet och Jamaica.

För lite ekonomisk frihet och för mycket regleringar, licenssystem och monopol har underminerat konkurrenskraften och tillväxten i södra Europa. World Economic Forum i Davos rangordnar varje år världens länder efter konkurrenskraft. Grekland hamnar på plats 90, mitt emellan El Salvador och Libanon. De nordiska länderna ligger i topp.

Så här kan man hålla på. Undersökning efter undersökning visar att där marknadsreformer genomförts och ekonomier öppnats ser vi konkurrenskraft, tillväxt och stabila offentliga finanser.

Orsaken till krisen finns således att hämta någon annanstans. Framväxande ekonomier har skapat överskott i sina handels- och betalningsbalanser medan Europa och USA byggt upp allt större underskott, som underminerat offentliga finanser och kräver gigantisk upplåning.

Höjda skatter och ökade offentliga utgifter kan därför inte vara lösningen på krisen. Det är som att hälla bensin på en eldsvåda i tron att man kan släcka den. Problemet är bristande konkurrenskraft. Och lösningen är reformer för höjd konkurrenskraft.

Genomför den inre marknaden fullt ut och kräv av samtliga medlemsstater att man respekterar dess regler om konkurrens och etableringsfrihet. Kommunal service, ”sociala tjänster i allmänhetens intressen”, ges dynamik och utveckling om de öppnas för konkurrens, mångfald och valfrihet. Den europeiska arbetsmarknaden måste reformeras.

Kunskapsekonomin med ständig kompetensuppbyggnad och matchning förutsätter rörlighet. Allt som motverkar rörlighet motverkar kompetensutveckling och nya jobb.

Gör det lättare att skapa nya företag i alla EU-länder. Varför inte ge varje EU-medborgare ”en färdig juridisk person” i 18-årspresent för att driva företag utan att behöva söka några tillstånd och allt klart för skattebetalningar och möjlighet att anställa?

Det borde vara möjligt för EU att mer än fördubbla stödet till forskning om subventionerna till jordbruket minskas. Skatterna måste reformeras för att uppmuntra företagande, innovationer och kunskaper. Värnskatten i Sverige och skattehöjningsförslag i andra länder leder bara till tillväxt i andra delar av världen och minskad skattebas i EU.

Så länge en vänsteragenda lägger hinder för reformer riskerar vi fortsatt kräftgång med konsekvenser för jobb, social sammanhållning och välstånd. Den gamla modellen var inte social. Nu behöver vi tillväxt som ger social trygghet och nya möjligheter.

Gunnar Hökmark Europaparlamentariker (M)

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 3 juni 2012