Hoppa till innehåll

Inte alls på låtsas – Replik i Dagens Nyheter

Får jag stillsamt påpeka att Europaparlamentet inte är ett låtsasparlament.

Europaparlamentet är i verkligheten ett av Sveriges två parlament. Här stiftas lagarna som styr den inre marknaden. Just nu pågår lagstiftning om energimarknaderna, telekom och om villkoren för försäkringsmarknaden. Snart beslutas om bilars utsläpp, utsläppsrätter för flyget, och villkoren för förnyelsebara bränslen. Inga av dessa exempel är på låtsas utan bestämmer villkoren för en mycket stor del av det svenska samhället.

Om det nya fördraget kommer på plats får parlamentet också medansvar för t ex lagstiftning om migrationsfrågor och om brottsbekämpning.

Och den makt Europaparlamentet har tas inte på låtsas. Här finns ingen regeringssida och oppositionssida låsta mot varandra. Ingen regering utses av parlamentet utan här utövas reell och självständig makt som i den amerikanska kongressen. Ingen fråga passerar parlamentet utan att förändras och påverkas, ofta till det bättre men tyvärr ibland till det sämre

Det betyder också att om väljarna i juni 2009 röstar på politiker som motarbetar regleringar och är för öppenhet och frihet över gränserna blir också vardagen i Sverige bättre. Låt oss inte låtsas något annat.

Gunnar Hökmark (m) vice ordförande för EPP-ED, parlamentets största partigrupp.