Hoppa till innehåll

Inte acceptabelt tvinga fram bankseparation med hjälp av extremister

I dag tar vi ett nytt tag i diskussionerna om bankstrukturlagstiftning. Socialistgruppen i Europaparlamentet har hitintills krävt omfattande förändringar i de förslag som finns, som i praktiken skulle leda till att banker tvingas minska eller avveckla sin investment- och finansieringsverksamhet till företag.

 

Det skulle direkt skada svensk och europeisk ekonomi av det enkla skälet att det skulle försvåra för banker att finansiera investeringar i näringslivet. Det är framförallt de små och medelstora företagen som skulle drabbas. De negativa konsekvenserna skulle bli än större i de baltiska staterna och i Polen, för att ta några exempel, som inte har några egna ”hembanker” utan förlitar sig på att det nordiska bankväsendet förser dem med lån, likviditet och finansieringslösningar.

 

Socialistgruppen har ställt sina krav utifrån en minoritetsposition men med hjälp av extremiströster som röstar nej oavsett innehållet i europeisk lagstiftning. Det innebär att de i praktiken försöker tvinga fram ett politiskt innehåll som saknar förankring och stöd i utskottet genom att med hjälp av partier som Le Pens tvinga fram eftergifter från oss, samtidigt som det är allmänt känt att stora delar av socialistgruppen gillar och accepterar de lösningar som nu finns på bordet

 

De kommer inte komma längre än de kompromisser som nu tar tillvara de olika hänsyn till olika risker som måste hanteras på de finansiella marknaderna. Framförallt kommer de inte komma längre genom att försöka tvinga fram större eftergifter med hjälp av hotet om att med hjälp av extremisterna blockera en lagstiftning om socialistgruppens företrädare inte får som man vill. Fortsätter man med det blir det ingen lagstiftning.

 

Det finns ingen anledning att låta en ohelig allians av extremister och socialdemokrater som vill tvinga fram en separation av svenska och europeiska banker undergräva investeringar och tillväxt. Vi har redan bankkrislagstiftningen som ger myndigheter en möjlighet att gripa in om banker tar för stora risker. Jag skulle vilja att vi vid sidan om den lagstiftning som nu finns kunde lägga till det som jag föreslagit och som rådet accepterat, nämligen en bedömning av banker baserad på riskkriterier, inte separation för att de erbjuder finansieringsverksamhet till företag.