Hoppa till innehåll

Inget skäl förstå frihetens fiender- Krönika Opposition Skåne

  • av

Det är många som vill förstå Putin. Trots att Putins regim har handlat om att underminera demokrati och rättsstat, om att berika sig själv och sina närmaste i en extrem rövarkapitalism och om att skrämma och hota andra stater finns det ingen ände på dem som vill förstå honom.

Några säger att han gör som han gör eftersom han känner sig inträngd. Men det finns ingen som har trängt in Putin eller Ryssland, om man inte menar att demokratins framsteg och fria länders rätt till fredliga egna val är ett hot mot Ryssland. Estland, Lettland och Litauen blev demokratier genom de egna folkens kraft, de valde att forma sin framtid i EU och sin säkerhet genom Nato. Det var deras val och det finns inget hot i vare sig det ena eller det andra i detta.

Georgien hotade inte Ryssland men Ryssland stödde rebellgruppers stridföring mot Georgien och invaderade landet när regeringen försökte upprätthålla den suveränitet som är ett fritt lands. Man invaderade Georgien – som man försökt destabilisera genom stöd till utbrytargrupper och politiska grupperingar nära Kreml – med förband som varit beredda och övat längs de georgiska gränserna under ett halvår. Det var aldrig Georgiens demokrati som hotade Ryssland.

Ukraina hotade inte Ryssland. Ukrainas parlament gjorde sig av med en härskare som skott sig på det egna folkets bekostnad, som berikat sig med offentliga medel på ett sätt som gett stora budgetunderskott, som tvärtemot demokratiska beslut ville bryta förhandlingar med EU för att genom avtal mellan makthavare leda in Ukraina i ett ekonomiskt samarbetsavtal med Ryssland på ryska villkor. Det ukrainska folket ville inte detta. De ville välja sin väg.

Det ryska folket har fått finna sig i att fria media har försvunnit, oberoende journalister och företagsledare tystnat medan oppositionens företrädare försvunnit, mördats eller varnats så att de flytt landet.

Det är ingen som hotar Ryssland men den ryska regimen känner sig hotad av demokratins och rättsstatens krafter, oavsett om de manifesterar på gatorna i Kiev eller i Moskva. De som vill förstå Putin vill förstå att demokratin och frihet är något som en makthavare ska få sätta åt sidan när de känner sin makt hotad. De som menar att vi inte ska debattera Nato eller förstärkningar av det svenska försvaret anser det viktigare att bekymra sig om Putins trygghet som makthavare än vår förmåga att försvara friheten.

Det är inte alls Ryssland de värnar utan Putins rätt att förneka sina egna medborgares och andra länders frihet och demokrati. Det är i Sverige de gamla kommunisterna som genetiskt lyssnar till Kreml och som älskar en stat som styr över medborgarnas rätt, det är Sverigedemokrater som älskar när någon hävdar att nationen ska överordnas människors egen rätt och alla de politiker som alltid tror att man möter hot genom att ge efter för dem. De är inte bara Putins vänner utan också försvarare av hans övergrepp mot demokrati och frihet.

Låt oss stärka försvaret. Fortsätt Natodebatten med sikte på medlemskap. Hävda demokratin mot dem som hotar den eller som bara vill titta bort. Kom ihåg att ju lättare det är att hota oss desto mer kommer någon hota oss. Europa måste stå starkt. Sverige måste stå starkt. Inte bara vad gäller försvar och säkerhet utan också i stödet för demokrati och frihet. Det finns inget skäl att förstå demokratins och frihetens fiender. Det är de som ska stå på den svarta listan. Inte såna som jag.

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker