Hoppa till innehåll

I dag bör vi alla vara lite ester

I dag firar Sverigeesterna 60-års jubileum. Under och efter andra världskriget flydde så många undan kriget och förtrycket för att nå friheten i Sverige och i den fria världen. Många ester valde att stanna här och blev en värdefull del av det svenska samhället. Värdefull på grund av de många insatser och bidrag de gjorde i ekonomi och i samhällsliv men värdefull också för att de klargjorde för oss alla både att friheten inte var självklar men också att man aldrig får ge upp i kampen för den.

Så esterna i Sverige blev svenskar, européer och fortsatt ester. Allt i ett in en blandning som präglades av en djup känsla och förståelse för rättsstat, frihet och demokrati, förmåga att inse att de som hyllar diktaturens idéer också leder oss mot diktaturens elände. Bland esterna i Sverige har aldrig funnits en naiv beundran eller förståelse för dem som anser det vara lite radical chic att förespråka socialism, lika lite som de har trott att man kan hylla kommunismens idéer utan att samtidigt stå bakom dess förtryck.

Sverigeesternas upplevelse gav skärpa åt en idépolitisk och säkerhetspolitisk debatt som blev viktigt för det svenska samhället och för insikten att det var rätt att kräva frihet och demokrati åt de baltiska och central- och östeuropeiska staterna. Det var rätt och riktigt att kräva deras självständighet.

Och nu är vi där, med en ny tids utmaningar. Jag har äran att få vara med i ett seminarium i samband med jubileet som handlar om säkerheten kring Östersjön. I Svenska Dagbladet har jag i dag på ledarsidan en artikel om varför vi i förtid måste undvika hoten , istället för att i eftertid beklaga och försöka rätta till.Esterna vet mer än många andra vad det kostar.

Vi står nu inför en ny tids många olika hot, utmaningar och faror, då  behövs än mer av det som Sverigeesterna har stått för. I dag är därför en dag då vi alla bör känna oss lite som ester inombords och i våra tankar, precis som Sverigeesterna har gjort i sex decennier. Och de vann. Estland är ett fritt land. Så det skadar inte om vi alla är lite ester i dag.