Husköp över gränserna kräver ny mäklarroll – artikel i DI

Det faktum att enskilda yrkesutövare begår fel eller olagligheter bör inte prägla synen på en hel yrkeskår.
Det gäller läkare, advokater, poliser, journalister eller professorer, när yrkesutövare där har gjort fel. Lika lite som man då ska varna för att gå till läkare, polisen eller lyssna till journalister eller professorer, bör man acceptera en bild av att fastighetsmäklare gör ett dåligt jobb för att enskilda personer har avslöjats med att göra fel.
Ytterst är det konsumenter som riskerar att drabbas om felaktiga föreställningar leder till att fler försöker sälja sina fastigheter själv, eller vara sin egen advokat.
Men man behöver inte acceptera Stellan Lundströms utgångspunkt för att hålla med honom i en av hans slutsatser, nämligen att det vore bra med en lagstiftning som inte föreskriver att fastighetsmäklaren vara en opartisk mellanman.
Kraven på hans eller hennes öppenhet och korrekthet mot båda parter kan likväl stå kvar, och är dessutom en förutsättning för mäklarens trovärdighet som förmedlare.
Det finns två skäl för att pröva om inte reglerna om att mäklaren ska vara en oberoende mellanman bör avskaffas.
För det första innebär den ökade rörligheten på fastighetsmarknaden att det ställs större krav på både köpare och säljare. Vad som är rätt på den ena orten stämmer inte på den andra, samtidigt som förändringarna även i de egna kvarteren ibland är snabba.
För det andra har internet, europeisk integration och den moderna arbetsmarknaden lett till att fler och fler köper där de inte känner marknaden, och kanske heller inte, om det gäller över nationsgränser, reglerna och lagstiftningen.
En växande del av fastighetsköpen i Sverige kommer till exempel att göras av utländska medborgare som kommer att behöva stöd, samtidigt som bosatta i Sverige kommer att köpa utomlands.
Det senare kan dessutom väntas öka till följd av att reglerna för uppskjuten reavinstbeskattning nu kommer att ändras, så att uppskov med skatten beviljas även vid köp i andra EU-länder.
Genom att gå ifrån begreppet om oberoende mellanman kan man också göra det möjligt för mäklare att förmedla andra tjänster, som finansiering eller elleverantörer, för att ta två exempel.
Det som bör vara det centrala i en ny fastighetsmäklarlag bör vara kravet på öppenhet om mäklarens uppdrag och uppdragsgivare. Det kommer alla att vinna på, köpare som säljare.
Därför är det bra att denna fråga efter önskemål från Fastighetsmäklarförbundet nu är under utredning.