Hoppa till innehåll

Hollandes Frankrike hjälper inte Europa

Utan stabila offentliga finanser blir ingen tillväxt. Utan förtroende för stabilitetspakten förlorar Europa förtroende för framtida tillväxt. Bristen på förtroende drabbar mycket direkt tillväxten. Frankrikes nye president Hollande utgör ett hot både mot stabila offentliga finanser och mot det förtroende tillväxten behöver.

Ett Frankrike som nu börjar spendera kommer inte få tillväxt. Trettio år av underskott har inte lyckats med detta, bara med att urholka fransk konkurrenskraft och finansiera kortare arbetstid.

Däremot kommer det leda till högre räntor för Frankrike och för krisekonomierna i södra Europa. Greklands nya parlamentariska läge hjälper inte i den delen.

Men än allvarligare är att det kommer att leda till en underskottsutveckling och en ökning av en redan alltför stor skuldbörda i strid med den nya stabilitetspakten. När en av de största ekonomierna i EU bryter mot den uppstår både politiska och ekonomiska problem. Om inte pakten håller då förlorar den sin trovärdighet. Det skulle drabba oss alla i form av ekonomisk stagnation djupare än nuvarande och arbetslöshet. Hollandes Europa blir inte tillväxtens om han inte ändrar sig.