Hoppa till innehåll

Prioritera excellens: Hökmarks förslag till nytt europeiskt forskningsprogram

  • av

I dag har Gunnar Hökmark lämnat in sina ändringsförslag till EU:s forskningsprogram Horisont Europa, som med en föreslagen budget på 94 miljarder euro mellan 2021-207 är tänkt att finansiera ledande forskning och innovation.

­Forskningens roll för ekonomisk utveckling och konkurrenskraft kan inte nog understrykas. Därför har jag föreslagit en betydande höjning av budgetanslagen, från 94 miljarder euro till 160 miljarder euro, av det enkla skälet att Europa behöver prioritera, säger Gunnar Hökmark som sitter i det utskott där förslaget kommer att förhandlas.

Vi ser nu att länder som USA, Kina, Sydkorea och Japan investerar betydligt mer i forskning och innovation än vad EU gör. Europa behöver åter gå på offensiven om vi vill att det är hit som världens ledande forskare och företag ska söka sig, fortsätter Hökmark.

Två konfliktytor är särskilt tydliga inför förhandlingarna. Det handlar dels om hur pengarna ska fördelas inom EU och dels om Storbritanniens roll och deltagande efter landets utträde ur EU.

Jag är övertygad om att EU behöver prioritera kvalitet och vetenskaplig excellens. Det är den enda vägen framåt om Europa ska bli ett globalt center för världsledande forskning, som kan attrahera internationella forskare som i dag ser att exempelvis USA erbjuder en mycket mer konkurrenskraftig forskarmiljö. Och vad gäller Storbritannien är det Europas ledande forskarnation och naturligtvis behöver forskningsprogrammet vara fullt ut öppet för dem även efter Brexit. I den här frågan behöver vi se bortom de konflikter som finns för dagen i de pågående Brexitförhandlingarna, avslutar Gunnar Hökmark.

 

Här du läsa Gunnar Hökmarks samtliga ändringsförslag till Horisont Europa.