Hoppa till innehåll

Europeisk försvarsindustri: Gunnar Hökmarks förslag

  • av

Gunnar Hökmark lämnade i dag in sina ändringar till Kommissionens förslag till ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram.

Programmet innebär att 500 miljoner euro i privata och offentliga medel avsätts för att stödja gemensamma europeiska utvecklingsprojekt, i syfte att stärka europeisk konkurrenskraft och försvarsindustriellt samarbete, effektivisering, förmåge- och kapacitetsutveckling.

─ Vi behöver utgå ifrån den säkerhetspolitiska verklighet vi lever i, med ett Europa i allt större behov av samarbete, inte bara sinsemellan utan med strategiska partners utanför EU, inte minst USA, och så småningom också Storbritannien, säger Hökmark.

─ Det samma gäller det försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, europeisk försvarsindustri måste kunna samla den bästa expertisen från övriga världen i Europa och här utveckla de förmågor vi behöver.

Lika viktigt är att säkerställa att den försvarsindustri som finns i Europa och som har Europa och någon medlemsstat i EU som principiella marknad, kan få ta del av programmets finansiella medel, även om ägarandelar finns utanför Europa.

─ Jag anser att det viktigaste är att vi har den bästa försvarsindustrin i Europa. Det är viktigare än att den är europeisk i alla delar.

Om vägen framåt, säger Hökmark:

─ Många kommer att vilja utforma programmet så att industrier utanför Europa stängs ute.  Det är fel väg att gå. Vår självständighet bygger inte på isolation, utan på samarbete med viktiga partners.

Parlamentet kommer nu att arbeta intensivt med förslaget fram till början på nästa år, då förhoppningen är att förhandla vidare med Rådet.